Webinar 'Herwaardering van stedelijk groen' - KAN bouwen

Webinar ‘Herwaardering van stedelijk groen’

Het is de hoogste tijd voor een herwaardering van groen binnen en buiten de stad. Drie experts nemen je in dit webinar mee: Ton de Nijs (RIVM – Living Environment), Susan Arts (ministerie LNV – Cluster Natuur en Samenleving), Mascha Visser (Bureau Waardenburg – Natuur inclusief Ontwerp).

Vragen die tijdens dit webinar centraal staan:

• Welke inzichten zijn van belang om de discussie over de herwaardering van Groen te voeden?
• Hoe kun je laten zien dat groen geen kostenpost is?
• Welke ervaringen en best-practises zijn er inmiddels in Nederland die bijdragen aan deze bredere waardecreatie van Groen?
• Welk te voeren beleid is van belang om deze ontwikkelingen te ondersteunen dan wel te versnellen?
• Wat betekent de herwaardering van Groen voor de stad en de omliggende gebieden?
• Welke invloed heeft dit op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland?

Programma
• 15.00 uur – Opening – moderator Marcel Bayer
• 15.05 uur – Ton de Nijs (RIVM – Living Environment) over de mogelijkheden om baten inzichtelijk te maken via de kosten-baten planner
• 15.20 uur – Mascha Visser (Bureau Waardenburg) neemt ons mee langs best-practises die de brede waarde van groen ten beste geven
• 15.35 uur – Susan Arts (Ministerie LNV) geeft ons een inkijk in de meest recente beleidsontwikkelingen waarmee de herwaardering van groen binnen de Ruimtelijke ordening van Nederland positie krijgt.
• 15.50 uur – Discussie
• 16.00 uur – Einde

Direct aanmelden (vóór 22 maart)

Tijd: 15.00 uur – 16.00 uur