Webinar Natuur- en milieubescherming in de Omgevingswet - KAN bouwen

Webinar Natuur- en milieubescherming in de Omgevingswet

Met de Omgevingswet verandert het een en ander rond participatie, ook voor de thema’s landschap, natuur en milieu. Zo mogen overheden bijvoorbeeld (binnen bepaalde regels) zelf bepalen hoe ze hun participatiebeleid vormgeven.

Benieuwd naar welke kansen en bedreigingen deze verandering met zich meebrengt voor landschap, natuur en milieu? En naar welke mogelijkheden er zijn voor onze organisaties en achterban om invloed uit te oefenen binnen het instrumentarium van de Omgevingswet? Ontdek het tijdens dit webinar.

Voor wie?
Iedereen binnen natuur- en milieuorganisaties die betrokken is bij inspraak, cocreatie, participatie of beroep en bezwaar.

Sprekers
Sarah Ros, bestuursadviseur fysieke leefomgeving en Omgevingswet, Sarah Ros Bestuursadvies;
Lex de Savornin Lohman, juridisch adviseur Natuur en Milieufederatie Noord-Holland;
Tetje Falentijn, beleidsmedewerker Burgerbetrokkenheid bij LandschappenNL.

Natuur- en milieubescherming in de Omgevingswet
In 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt en vervangt 26 bestaande wetten in 1 wet, met 1 samenhangend stelsel van planning, besluit- vorming en procedures. De huidige Wet natuurbescherming (Wnb) gaat dan ook op in de Omgevingswet.

De Wet natuurbescherming komt volledig te vervallen. Het stelsel van de Omgevingswet is fundamenteel anders dan dat van de Wet natuurbescherming. Ook andere wetten die van belang zijn voor natuur- en milieubescherming, gaan op in de Omgevingswet. Denk aan Wet ruimtelijke ordening, Wet bodembescherming, Wet inrichting landelijk gebied en Wet inzake de luchtverontreiniging.

Meer informatie
De organisatoren adviseren geïnteresseerden om voorafgaand aan dit webinar de opnames van het webinar Wat betekent de Omgevingswet voor Natuur- en Milieuorganisaties? van 13 april 2021 te bekijken.

Aanmelden
Zie aandeslagmetdeomgevingswet.nl voor meer informatie. Deelname is kostenloos. Direct aanmelden kan hier.