Webinar over de landelijke maatlat - KAN bouwen

Webinar over de landelijke maatlat

Uitnodiging: Webinar over de Landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving, georganiseerd door het ministerie van I&W

Op 23 maart jl. is de landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving gepubliceerd. Met de landelijke maatlat geeft het Rijk voor nieuwbouw aan wat we onder groen en klimaatadaptief bouwen en inrichten verstaan. Hierbij is verder gebouwd op de vele goede voorbeelden en uitwerkingen die er op regionaal en lokaal niveau al zijn. Op 19 april jl. hebben bestuurders van de decentrale overheden (VNG, IPO en UvW) het commitment uitgesproken de maatlat al zoveel mogelijk in projecten toe te passen.

Inhoud van het webinar
Om alle partijen op weg te helpen met de toepassing van de maatlat organiseert het Rijk een webinar om de meest prangende vragen te beantwoorden. Denk hierbij aan vragen zoals: Hoe kan ik de maatlat nu al toepassen? Wat betekent dit concreet voor de uitvoering? Hoe “hard” wordt de maatlat? En kun je de maatlat ook toepassen bij het bestaande gebouwd gebied?

Om al deze en andere vragen te beantwoorden, zijn alle geïnteresseerden in de maatlat uitgenodigd. Tijdens het webinar wordt de maatlat uitgebreid toegelicht en wordt aan de hand van concrete voorbeelden getoond hoe de maatlat in de praktijk kan worden toegepast. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen en voorbeelden te delen.

Praktische informatie
Het webinar vindt plaats op woensdag 17 mei van 12.30 tot 14.00 uur (anderhalf uur). U kunt zich via deze link aanmelden. In de week van 8 mei ontvangt u meer informatie over het programma.