Webinarserie 'Water in de 21e eeuw - Vorm geven aan transities' - KAN bouwen

Webinarserie ‘Water in de 21e eeuw – Vorm geven aan transities’

De webinarserie Water in de 21e eeuw – Vorm geven aan transities start op donderdag 4 maart met het webinar ‘Op weg naar een effectiever waterkwaliteitsbeheer’. We kijken naar theorie en praktijk, naar interne en externe transities, naar succesvolle vaardigheden. En wat zijn de ervaringen bij Waterbedrijf Groningen?

Water in de 21e eeuw – Vorm geven aan transities
In de watersector hebben we steeds vaker te maken met complexe problemen waar geen duidelijke regisseur voor is, waar geen eenvoudige oplossing voor is, en waar de belangen complex zijn en deels tegengesteld. Denk aan bodemdaling, klimaatadaptatie, herstel biodiversiteit, of het veiligstellen van schone drinkwaterbronnen op de korte én de lange termijn.

De traditionele project- en procesaanpak werkt niet meer, maar wat dan wel? Transitiemanagement? Meervoudig organiseren? Een ontwerpbenadering? Dit vraagt nieuwe vaardigheden van waterschappen en drinkwaterbedrijven, nieuwe partnerschappen, en nieuwe gedachten over de eigen rol.

‘Water in de 21e eeuw – Vorm geven aan transities’ wordt het centrale thema van een serie WaterWebinars, het eerste webinar is op 4 maart.

Meer informatie en aanmelden