KAN Vraagbaak - Hoe detailleer je een afgekoppelde regenpijp in de particuliere tuin? - KAN bouwen

KAN Vraagbaak

Hoe detailleer je een afgekoppelde regenpijp in de particuliere tuin?

KAN experts Hiltrud Pötz (Atelier GroenBlauw) en Nanda Sluijsmans (Stedenbouwkundige) en reageren op deze vraag.

Hiltrud Pötz (Atelier GroenBlauw): “Eén van de bepalende factoren bij het afkoppelen van de regenpijp is de mate van doorlatendheid van de ondergrond. In zandgrond kan water bijvoorbeeld makkelijk wegzakken, maar in een kleiachtige bodem met een hoge grondwaterstand zijn voorzieningen nodig die het regenwater tijdelijk vasthouden en langzaam laten infiltreren. In de maatregelentoolbox van AtelierGROENBLAUW kun je nalezen welke maatregelen je kunt toepassen voor welke ondergrond, en over de noodzaak van een overstort.”

Nanda Sluijsmans: “Veel gemeenten stimuleren het afkoppelen van regenpijpen van het riool. Door je regenpijp af te koppelen van het riool help je mee om wateroverlast door overbelasting van het riool te voorkomen en om droogteschade te beperken. Hoe koppel je een regenpijp af van het riool? Kort de regenbuis in en zorg dat het water in groen kan worden opgevangen. Zie de onderstaande afbeeldingen.”

<< terug