Stimuleringsprogrammas - KAN bouwen

Stimuleringsprogramma’s

Een overzicht van de belangrijkste stimuleringsprogramma’s vanuit de NAS en vanuit publiek/private samenwerkingsverbanden.

Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA)
Het SRA ondersteunt toonaangevende projecten op het gebied van ruimtelijke adaptatie. Zogenaamde ‘Impactprojecten’ zijn goede voorbeelden van de realisatie van een klimaatbestendig gebied, het voeren van een risicodialoog, het ontwikkelen van een afwegingssystematiek etc. In 2018 werd de 4e tranche impactprojecten geselecteerd.

City Deal Klimaatadaptatie
Samenwerkingsovereenkomst tussen veertien publieke partners en twaalf (semi)private partners. De City Deal partners intensiveren hun onderlinge samenwerking in een open cultuur van leren, experimenteren en innoveren. De samenwerking gebeurt in een verzameling pilotprojecten, die helpen om de doelen van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie te bereiken.

DuurzaamDoor
DuurzaamDoor is een kennisprogramma van overheden en maatschappelijke organisaties rond biodiversiteit. De Participatietafel Natuurinclusief Bouwen en de website Bouwnatuurinclusief.nl zijn initiatieven van DuurzaamDoor.