Overheidsbeleid - KAN bouwen

Overheidsbeleid

Er worden beleidskaders ontwikkeld op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau.

De NAS is het nationale kader. Verder vind je hier een overzicht van belangrijke provinciale kaders en voorbeelden van beleid en projecten op gemeentelijk niveau.

Op het regionale en lokale niveau streven we niet naar volledigheid, maar we pikken er een aantal actuele publicaties, beleidsdocumenten en inspirerende projecten uit die relevant zijn voor onze achterban, en die op dit moment als richtinggevend mogen worden beschouwd.

Stimuleringsprogramma’s zoals het SRA staan op deze pagina. De vruchten van deze programma’s, zoals bijvoorbeeld de concrete resultaten van ‘Impactprojecten’, vind je verspreid over de KAN website.