Meer natuur in de stad: wat beweegt de Nederlandse vastgoedsector? - KAN bouwen

Meer natuur in de stad: wat beweegt de Nederlandse vastgoedsector?

Natuur speelt een belangrijke rol in een stedelijke omgeving. Maar hoe organiseer je dat? En wie betaalt het? Twee onderzoeken van Wageningen Economic Research en Wageningen Environmental Research gaan in op de bijdrage van de vastgoedsector aan een natuurinclusieve leefomgeving.

De onderzoeken geven inzicht in motieven, barrières en gedrag van de sector in de transitie naar meer natuurinclusief bouwen. Daarnaast laten drie uitgewerkte casestudies zien hoe je natuurinclusief bouwen aanpakt, waar vastgoedpartijen tegenaan lopen en wat succesfactoren zijn.

Op basis van de uitkomsten concluderen de onderzoekers dat de vastgoedsector positief staat ten opzichte van natuurinclusief bouwen. De aantrekkingskracht ervan ligt in maatschappelijk belang én bedrijfsbelang. Over de volle breedte zijn er aanknopingspunten voor gedragsverandering naar natuurinclusief bouwen. Bewoners willen steeds meer groen, maar vastgoedpartijen merken dat ook inwoners en gemeenten (nog) niet bereid zijn hiervoor te betalen. Natuurinclusief bouwen is duidelijk nog lang geen gemeengoed.

Aansprekende voorbeelden
Om sectorbreed natuurinclusief te gaan bouwen, is er behoefte aan meer inzicht en grip op de materie. In Nederland zijn enkele aansprekende voorbeelden van natuurinclusief bouwen. Denk aan Amsterdam Vertical (groene pijlers in Sloterdijk Centrum), Wickevoort (wonen op een groen landgoed) en Trudo Toren in Eindhoven (verticaal woonbos). Deze drie projecten laten zien dat natuurinclusief bouwen niet eenvoudig is, maar de ervaringen bieden waardevolle lessen over hoe het wel kan.

Vasthoudendheid is cruciaal
Uit de voorbeelden blijkt onder meer dat betrokken partijen diverse obstakels tegenkomen om hun natuurinclusieve visie daadwerkelijk te realiseren. Zij krijgen te maken met partijen die er anders in staan dan zij of niet over de juiste mogelijkheden beschikken. Vasthoudendheid is hierbij cruciaal voor succes. Ook de bereidheid om risico te dragen door te innoveren speelt een belangrijke rol. Ontbrekende kennis kan een barrière vormen, maar uiteindelijk ontwikkelden de voorlopers nieuwe kennis en innovatieve verdienmodellen die breed toepasbaar zijn in de toekomst.

Download het rapport ‘De transitie naar een natuurinclusieve stad – Breng de vastgoedsector in beweging’

Download het rapport ‘Natuurinclusief bouwen: wat beweegt de Nederlandse vastgoedsector?’

Zie ook het online WUR dossier Groen in de stad.