Oproep aan gemeenten: doe ook mee met KAN! - KAN bouwen

Oproep aan gemeenten: doe ook mee met KAN!

Twintig organisaties hebben zich tot nu toe aangemeld bij het KAN platform. Het gaat om 16 ontwikkelaars en ontwikkelende bouwers, twee corporaties, één institutioneel belegger en tot nu toe één gemeente, die de opgaven van klimaatadaptatie en natuurinclusief (KAN) bouwen meenemen in hun ontwikkelingen, en hun praktijkervaring willen delen.

De drie brancheverenigingen NEPROM, NVB Bouw en Bouwend Nederland verwachten dat de komende weken meer leden zich zullen aanmelden. Daarnaast werven we de komende tijd nadrukkelijk bij gemeenten. Integrale klimaatadaptieve en natuurinclusieve bouwplannen en gebiedsontwikkelingen kunnen we immers alleen realiseren in een nauwe samenwerking tussen overheden en marktpartijen.

Waarom zou je als gemeente deelnemen aan het KAN platform?

 1. Uitwisselen van praktijkkennis
  Het KAN platform heeft een praktische inslag. We willen op de drie schaalniveaus – gebiedsontwikkeling, bouwblok en woningkavel – ervaringen opdoen en delen. Wellicht voegen we daar, als er belangstelling voor is, in 2021 ook infra aan toe. Samenwerking met verschillende partijen is cruciaal, omdat de kennis over natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie verbrokkeld is en over veel verschillende organisaties verspreid. In themagroepen bespreken we praktijkproblemen. Tekstschrijvers maken er één verhaal van. We publiceren vrijwel alles ‘open source’ op de KAN website, zodat iedereen hiervan kan leren. Samen komen we verder!
 2. Inspiratie delen met koplopers
  Loop je altijd tegen tegenstribbelende ontwikkelaars en bouwpartijen aan? Binnen het KAN platform spreek je de koplopers en de intrinsiek gemotiveerde bouwers die verder willen komen.
 3. Inzicht krijgen in elkaars belangen, doelen en oplossingen
  Als we allemaal in onze eigen bubbel blijven, dan komen we er niet. We hebben meer inzicht in elkaars beweegredenen nodig. Er is de laatste jaren, indirect door de Europese aanbestedingsregels, steeds minder contact tussen overheid en marktpartijen. Dat is contraproductief. Binnen het KAN platform kun je vrijelijk contact leggen met mede-deelnemers.
 4. Can do-mentaliteit
  Laaf je aan de can do-mentaliteit in de bouw. Goede ideeën kunnen meteen ergens worden uitgeprobeerd. En als een idee óók voor de praktijkproef slaagt, tegen redelijke kosten, is er een goede kans dat het op grote schaal toegepast gaat worden.

Ga naar de voorwaarden voor deelname.

KAN platform programmaleider Claudia Bouwens heeft op 22 oktober 2020 het estafettestokje overgenomen van de Citydeal Klimaatadaptatie, opschalingsthema klimaatbestendig en natuurinclusief bouwen.

Foto boven Waterrijk Woerden (c) Nanda Sluijsmans.