KAN brochure: leren van natuurrijke woonbuurten uit 1995-2010 - KAN bouwen

KAN brochure: leren van natuurrijke woonbuurten uit 1995-2010

Bouwen mét natuur maakt woonbuurten aantrekkelijk en draagt bij aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. Een onderzoek bij twaalf natuurrijke woonbuurten uit de jaren 1995-2010 laat zien welke aanpak effectief is. Het onderzoek levert leerpunten op voor projectontwikkelaars, woningcorporaties, bouwbedrijven en andere betrokkenen. Die leerpunten zijn nu samengevat in een handzame digitale brochure.

Bouwen mét de natuur vergt van ontwikkelaars, bouwpartijen en woningcorporaties een andere manier van werken. Met nieuwe kennis, een ander perspectief en een andere rol in het proces. Het onderzoek ‘Leren van natuurrijke woonbuurten uit het verleden’ heeft flink wat concrete handvatten opgeleverd voor ontwikkelproces, ontwerp, uitvoering, beheer en communicatie. Die zijn nu kort samengevat in de digitale brochure Natuurrijke woonbuurten – Leren van ervaringen.

Het onderzoek ‘Leren van natuurrijke woonbuurten uit het verleden’ en de bijbehorende digitale brochure zijn een initiatief van de DuurzaamDoor-participatietafel Biodiversiteit (natuurinclusief bouwen) en het KAN platform. Het onderzoek is gedaan door Maike van Stiphout (DS Landschapsarchitecten), Robbert Snep (WUR) en Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming Nederland). Overige projectgroepleden zijn Tarsy Lössbroek (RVO/DuurzaamDoor), Karin van Hoof (provincie Noord-Holland) en Claudia Bouwens (NEPROM/KANbouwen).

Download de brochure Natuurrijke woonbuurten – Leren van ervaringen