Praktijkvoorbeelden klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen - KAN bouwen

Praktijkvoorbeelden klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen

Als je goed rondkijkt zijn er al heel wat inspirerende ontwikkelingen te vinden met extra aandacht voor klimaat en natuur. Heijmans heeft onlangs een brochure gepubliceerd met veel praktische tips en 15 projectvoorbeelden.

In de recent verschenen brochure ‘Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen’ wordt gepleit voor een integrale kijk op klimaat en natuur die “voorbij de knuffelfactor” gaat. In het eerste deel wordt uitgebreid beschreven welke aspecten je allemaal meeneemt bij zo’n integrale aanpak. Denk onder andere aan infra, circulaire watersystemen, leefbaarheid, verdichting en vergroening van de stad.

In hoofdstuk 4 worden vijf praktische uitgangspunten voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen op een rijtje gezet en toegelicht:

  1. Het begint in de bodem
  2. Kies voor een slimme maaiveldinrichting
  3. Minimaliseer verhardingen en kies voor groen en blauw
  4. Kies voor slimme verhardingen
  5. Zorg voor passend beheer en onderhoud

Vervolgens worden er vijftien praktijkvoorbeelden toegelicht; van infra tot stedelijke verdichting.

Download ‘Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen’