Meld je aan: Leertraject KAN gebiedsontwikkeling - KAN bouwen

Meld je aan: Leertraject KAN gebiedsontwikkeling

Nederland staat voor een enorme bouwopgave, waarbij biodiversiteit, duurzaamheid en klimaat een belangrijke rol spelen. In februari 2021 is het rapport ‘Leren van natuurrijke woonbuurten uit het verleden’ (Van Stiphout, Louwe Kooijmans, Snep) opgeleverd. Nu is het zaak om de inzichten, tips en aanbevelingen in praktijk te brengen!

Daarom organiseren DuurzaamDoor, het KAN platform en Vogelbescherming Nederland een leertraject voor klimaatadaptieve en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling. In dit leertraject is ruimte voor projectdeelnemers van drie KAN projecten.

De deelnemers worden meegenomen in de wereld van natuurinclusief bouwen en doen kennis op uit de projecten die in het rapport zijn geëvalueerd. Aan de hand van hun eigen ambities en dilemma’s passen zij deze kennis en ervaringen, onder begeleiding van de auteurs, zelf toe.

Aan bod komen o.a.:

  • Effectieve basismaatregelen om meer natuurwaarde te creëren;
  • Leerpunten voor ontwerp, uitvoering, beheer en de communicatie met bewoners;
  • Gezamenlijk reflecteren op ambities en dilemma’s.

Opzet
Het leertraject bestaat uit 6 modules van steeds een halve dag. In de eerste twee modules wordt ingegaan op basiskennis over klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit en de specifieke ambities en dilemma’s van de deelnemende KAN projecten op dit vlak. Modules 3 en 4 zijn gewijd aan het bezoeken van referentieprojecten en reflecteren op de daar geleerde lessen. In de laatste twee modules worden geleerde lessen toegepast op deelnemende KAN projecten en gepresenteerd aan het KAN platform.

De meeste bijeenkomsten vinden digitaal plaats, met uitzondering van de excursie naar een op maat gekozen referentieproject. Het leertraject gaat uit van veel interactie tussen de deelnemers en actieve deelname. Er zal ook regelmatig worden teruggekoppeld naar het KAN platform.

De modules zijn samen één geheel. Als je je aanmeldt voor het leertraject, meld je je aan voor alle modules. De eerste module staat gepland op 28 mei tussen 9:00 en 13:00 .De volgende sessies worden in overleg gepland

Aanmelden
Je kunt hier je hier aanmelden voor het leertraject. Voor deelname gelden de volgende spelregels:

  • Jouw KAN project zit in de initiatieffase.
  • Meerdere projectdeelnemers (minimaal 2, van verschillende organisaties) uit jouw KAN project doen mee aan het traject.
  • Je bent bereid ervaringen en lessen te delen tijdens en na het leertraject.

Aanmelden kan tot uiterlijk 30 april 2021. Er is ruimte om deelnemers van drie verschillende KAN projecten aan dit traject te laten deelnemen. Bij meer dan drie aanmeldingen selecteren KAN en DuurzaamDoor de deelnemers.

Kosten
Er zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden aan het traject. De kosten worden door KAN en DuurzaamDoor gedragen.