Naar een klimaatbestendige financiële sector - KAN bouwen

Naar een klimaatbestendige financiële sector

Dit artikel verscheen eerder op klimaatadaptatienederland.nl

De gevolgen van klimaatverandering hebben impact op de financiële sector. Het aantal schadeclaims bij verzekeraars neemt toe, banken beginnen bij enkele van hun klanten te vragen naar klimaatrisico’s en klimaatadaptatie is onderdeel van het Sustainable Finance Action Plan van de Europese Commissie. Door middel van een beeldverhaal is in kaart gebracht welke rol financiële instellingen, in samenwerking met overheden, kunnen spelen in het klimaatbestendig maken van Nederland.

Download: Nederland klimaatbestendiger maken: Welke rol spelen financiële instellingen?

Dit beeldverhaal is gebaseerd op 20 gesprekken met financiële instellingen, overheden en andere betrokkenen. Het laat zien welke volgende stappen financiële instellingen kunnen (of zullen) zetten richting ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven om hun beleid en projecten (verder) aan te passen aan klimaatverandering. Ook de kansen voor samenwerking met overheden worden in beeld gebracht.

Dit document is gemaakt door NextGreen en de VBDO in opdracht van Samen Klimaatbestendig.