Een natuurinclusieve tuin: hoe verleiden we bewoners van nieuwbouw? - KAN bouwen

Een natuurinclusieve tuin: hoe verleiden we bewoners van nieuwbouw?

Privétuinen in Nederland beslaan ongeveer 50.000 hectare. In nieuwbouwwijken gaat het om een derde van die oppervlakte. Het is belangrijk om dat areaal klimaatadaptief en natuurinclusief in te richten. In de nieuwbouw kunnen bouwpartijen de bewoners daarbij helpen. Om projectontwikkelaars, woningcorporaties en bouwbedrijven te ondersteunen heeft het KAN platform een stappenplan ontwikkeld: ‘Een natuurinclusieve tuin, hoe verleiden we bewoners van nieuwbouw?’

Bewoners willen wel, maar voelen de urgentie vaak niet zo. Er is gebrek aan kennis en veel mensen denken dat een natuurtuin bewerkelijk en duur is. Bouwpartijen kunnen bewoners verleiden om vanaf de start natuurinclusieve keuzes te maken. In deze nieuwe KAN-publicatie worden de volgende stappen onderscheiden:

Stap 1: Planontwikkeling en bouw
Veel maatregelen voor een natuurinclusieve privétuin zijn alleen mogelijk als daar bij planontwikkeling en bouw de juiste voorwaarden voor zijn gecreëerd.

Stap 2: Marketing en bewonersbegeleiding
Bewoners zijn nieuwsgierig naar hun nieuwe woonomgeving en laten zich graag inspireren. De woningen bestaan alleen op papier of zijn nog in aanbouw en de bewoners hebben nog tijd om zich te oriënteren en op de bank informatie te bekijken.

Stap 3: Rond de oplevering
Bij de oplevering gaat de meeste aandacht van de bewoners uit naar de woning zelf. De inrichting van de tuin komt op de tweede plaats, maar er is vaak wel behoefte aan concrete hulp en praktische informatie.

Stap 4: Enkele weken na de verhuizing
Na enige tijd, afhankelijk van het seizoen, besteden de bewoners meer tijd aan de inrichting van de tuin. Bouwpartijen kunnen op allerlei manieren praktisch helpen, maar ook bemiddelen bij contacten met groene partners.

Tot slot worden er suggesties gegeven: welke communicatiemiddelen en welke groene partners kunnen bouwpartijen ondersteunen bij het stimuleren van bewoners om hun nieuwe tuin natuurinclusief in te richten.

KAN themagroep
De publicatie ‘Bewoners verleiden tot een natuurinclusieve tuin’ is tot stand gekomen in het kader van de gelijknamige KAN themagroep. Deze themagroep is in de winter van 2020-2021 drie maal digitaal bij elkaar gekomen en bestaat uit 45 geïnteresseerde projectontwikkelaars, bouwbedrijven, beleggers, woningcorporaties, gemeenten, hoveniers, bewoners en provincie Overijssel. Speciale dank aan Hiltrud Pötz (Atelier GroenBlauw), Niels Götz (5plus1) en Roel van Dijk (stichting Steenbreek) voor hun inbreng.

Wordt vervolgd in september
Ca. 10 ontwikkelaars, bouwbedrijven en corporaties hebben aangegeven de tips uit het Stappenplan in de praktijk te willen toepassen in een of meer nieuwbouwprojecten, te beginnen in de komende maanden.

Op vrijdag 10 september 2021 van 10.00 uur tot 12.00 uur organiseert het KAN platform een digitaal vervolg op de themagroep, specifiek voor deze deelnemers. De praktijkervaringen en leerpunten die hier uit komen worden verwerkt in een volgende versie van het Stappenplan. In het najaar van 2021 tenslotte, organiseren we een webinar over de uitkomsten.

Aanmelden
Ontwikkelaars, bouwbedrijven en corporaties kunnen zich nu al aanmelden voor de vervolg-themagroep in september. Er is een groepsmaximum van 15 personen. De themagroep wordt voorgezeten door Claudia Bouwens.

Download het stappenplan Een natuurinclusieve tuin, hoe verleiden we bewoners in de nieuwbouw?