Leertraject ‘KAN gebiedsontwikkeling’ van start - KAN bouwen

Leertraject ‘KAN gebiedsontwikkeling’ van start

Eind mei zijn vertegenwoordigers van drie KAN projecten begonnen aan het leertraject ‘KAN gebiedsontwikkeling’. Het KAN platform, DuurzaamDoor en Vogelbescherming Nederland ontwikkelden samen dit leertraject voor klimaatadaptieve en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling.

Eén van de voorwaarden voor deelname aan dit leertraject was om ook andere partijen die betrokken zijn bij het KAN project te interesseren. En dat is gelukt. De deelnemers zijn ontwikkelaars, gemeente-ambtenaren en een architect. Ze brengen de inzichten, tips en aanbevelingen uit het rapport ‘Leren van natuurrijke woonbuurten uit het verleden’ in de praktijk bij hun KAN project. Ze gaan aan de slag op basis van hun eigen ambities en dilemma’s. De auteurs van het rapport treden op als docenten. Dit zijn Maike van Stiphout (DS Landschapsarchitecten) en Robbert Snep (WUR). Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming NL) heeft de rol van gespreksleider.

Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming NL) en Maike van Stiphout (DS Landschapsarchitecten)

Inmiddels hebben de deelnemers twee van de zes leermodules achter de rug. In de eerste module gaf Robbert Snep basiskennis mee over klimaatadaptie en natuurinclusiviteit. De deelnemers presenteerden hun project, waarna de docenten reageerden. Tijdens de tweede leermodule presenteerden de deelnemers hun eigen ambities en dilemma’s.

Deze zomer gaan de deelnemers en de docenten op excursie naar een referentieproject dat goed past bij hun opgave. Dit najaar wordt het leertraject afgerond. Op dinsdagmiddag 9 november, tijdens de tweede KAN platformbijeenkomst presenteren deelnemers de resultaten.