KAN themagroep nestelplaatsen in nieuwbouw - KAN bouwen

KAN themagroep nestelplaatsen in nieuwbouw

Er verdwijnt steeds meer leefruimte voor gebouwafhankelijke dieren zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Nieuwe woningen zijn bovendien zo gebouwd, dat er weinig plekken zijn waar deze dieren een nestelplaats kunnen vinden.

Begin december is om deze reden een belangwekkende motie aangenomen in de Tweede Kamer. Indiener is Laura Bromet (GroenLinks). Zij “verzoekt de regering om te onderzoeken of in het Bouwbesluit verblijfsruimten voor gebouwafhankelijke dieren een verplichting kan worden gesteld voor nieuwbouw woningen”.

Anticiperend op de strekking van deze motie wil het KAN Platform onderzoeken hoe we gebouwafhankelijke dieren op een goede manier kunnen huisvesten. Uiteraard mét aandacht voor het comfort, gezondheid, reinheid en het energiegebruik van de menselijke hoofdbewoners.

Woonwensen van dieren
Ecologen weten veel over de woonwensen van deze dieren. De Mitigatiecatalogus gebouwbewonende soorten van Arcadis bevat veel nuttige informatie. Ook de Checklist Groen Bouwen en de website Bouwnatuurinclusief.nl geven concrete handvatten.

Maar hoe pas je nestelplaatsen zodanig toe in je gebouwontwerp dat er geen koudebruggen ontstaan, dat de nestkastjes snel en makkelijk in het bouwproces kunnen worden meegenomen en dat bewoners niet gaan klagen over stank, vliegjes of vogelpoep?

In de komende maanden gaan we op zoek naar goede praktijkvoorbeelden en (1:5) details of schetsen van de inpassing van nestelplaatsen in woningen. Als er geen details zijn, dan laten we deze uitwerken en uittekenen. Heb jij recent een nestkast laten plaatsen? Heb je hier foto’s van/ervaring mee? Laat het ons weten door een mail te sturen naar info@kanbouwen.nl.

Nieuwe themagroep start in februari
In februari 2022 willen we met alle ervaringsdeskundigen, geïnteresseerden en kennisexperts een eerste KAN themagroep bijeenkomst organiseren. Het resultaat van deze themagroep wordt een factsheet met tips en tricks voor ontwikkelaars en bouwers en geactualiseerde bouwkundige (1:5) details. Henk Bouwmeester schrijft de factsheet. Nico Blaauw (Trebbe) en Max Klasberg (senior ecoloog Arcadis) hebben al aangegeven aan deze themagroep te willen deelnemen.

Foto (c) Gerbert Voortman