Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot - KAN bouwen

Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot

Stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten kunnen zich aanmelden voor deelname aan de openbare ontwerpprijsvraag “Een nieuwe bouwcultuur – Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen” in Oirschot.

De prijsvraag in Oirschot is de eerste prijsvraag binnen het programma Een nieuwe bouwcultuur, waarmee het College van Rijksadviseurs biobased en natuurinclusief bouwen wil stimuleren. Doel van dit initiatief is om vernieuwing en versnelling samen te laten vallen met de verduurzaming van de woningbouw, waarbij de bouw in balans is met zijn natuurlijke omgeving.

Haalbaar, betaalbaar en schaalbaar
De prijsvraag heeft betrekking op de locatie De Kemmer-Eindhovensedijk in Oirschot. De komende 10-15 jaar is daar plek voor 400 woningen. De gemeente Oirschot roept stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten op om een stedenbouwkundige visie te ontwikkelen die de landschappelijke kwaliteiten versterkt en het beste van de mogelijkheden van biobased en natuurinclusief bouwen benut.

Ook is de gemeente voor een deelgebied op zoek naar inspirerende ontwerpen en businesscases, die laten zien dat biobased en natuurinclusief bouwen haalbaar, betaalbaar en schaalbaar is binnen een duurzame gebiedsontwikkeling.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk maandag 14 februari, 10.00 uur (ochtend) in teamverband aanmelden door inzending van een portfolio, dat bestaat uit bedrijfsmatige gegevens, referentieprojecten en een motivatie voor aanmelding. Deelname aan deze prijsvraag staat open voor teams van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten. Het staat deelnemende teams vrij om samen te werken met professionals uit andere vakgebieden uit de bouwkolom zoals productontwikkelaars of bouwers. Een selectiecommissie selecteert maximaal vijf portfolio’s. De inzenders hiervan worden uitgenodigd om deel te nemen aan de daadwerkelijke prijsvraag door een inzending te doen.

Aanmelden voor deze prijsvraag kan via de website van Architectuur Lokaal. Op deze site is alle informatie over de prijsvraag te vinden.

Prijsvraag
In de tweede ronde van de prijsvraag wordt aan drie geselecteerde teams gevraagd hun visie uit de eerste ronde aan te scherpen en uit te werken in een schetsontwerp voor een deelgebied en gebouw met businesscase. Tot slot presenteren de deelnemers de inzendingen aan de jury. De jury wijst één winnaar aan. Elk team dat deelneemt aan de tweede ronde van de prijsvraag, ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van € 25.000,00 excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw, mits een geldige inzending is gedaan.

Vervolg
De gemeente Oirschot is van plan om in het vervolg op de prijsvraag een opdracht te verstrekken aan de winnaar om op basis van diens winnende ontwerp een Masterplan op te stellen voor de gebiedsontwikkeling De Kemmer-Eindhovensedijk. Daarnaast kan de winnaar uitgenodigd worden om het plan voor het deelgebied in overleg met de betrokken partners verder te ontwerpen ter voorbereiding van realisatie.

Lees meer over deze prijsvraag op de website van Architectuur Lokaal.

De ontwerpprijsvraag Een nieuwe bouwcultuur – Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (CRa). Het initiatief wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer.

De gemeente Oirschot is de uitschrijver van de prijsvraag. Partners zijn Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V. en Woonstichting ‘thuis. De uitvoering wordt begeleid door Architectuur Lokaal.