Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2021 - KAN bouwen

Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2021

Wat is het meest inspirerende natuurinclusieve bouw-, verbouw- of renovatieproject van 2021? Die vraag staat centraal tijdens de tweede editie van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen. Dit najaar beoordeelt een onafhankelijke jury opnieuw een groot aantal projecten waar natuurinclusief bouwen en ontwerpen in de praktijk is gebracht. Inschrijven voor deelname kan vanaf vandaag.

De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen is een initiatief van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging, ondersteund door de provincie Noord-Brabant. Het doel van deze prijsvraag is om bouw-, verbouw- of renovatieprojecten te onderscheiden die aantoonbaar rekening houden met de behoeften van álle gebruikers van de stedelijke omgeving: mensen én dieren. Architecten, projectontwikkelaars, bouwers, woningcorporaties en gemeenten die zo’n project hebben gerealiseerd kunnen zich de komende maanden inschrijven.

Criteria voor deelname
Dit najaar buigt een onafhankelijke jury van professionals uit het werkveld zich over de natuurinclusieve kwaliteiten van de inzendingen. Ieder jurylid beoordeelt de projecten vanuit zijn of haar eigen expertise. Dat gebeurt aan de hand van een achttal criteria, die tevens als voorwaarden gelden voor deelname.

Zo moeten projecten een concrete, kwalitatieve bijdrage hebben geleverd aan de leefomgeving van stadsvogels en/of vleermuizen. Ook moeten ze herhaalbaar zijn en als voorbeeld voor anderen kunnen fungeren. Daarnaast let de jury op de waarde die een project heeft voor de leefomgeving, het klimaat en biodiversiteit, en kijkt zij naar de investering die ermee is gemoeid.

Eerdere prijswinnaars
Vorig jaar werd de award gewonnen door Triodos Bank voor haar nieuwe hoofdkantoor op Landgoed De Reehorst in Zeist. Andere prijswinnaars waren Happy Days in Zoetermeer, een natuurinclusief plan voor de bouw van 205 duurzame woningen en wooneenheden en de natuurinclusieve herinrichting van een typisch jaren zestig-appartementencomplex in Genderdal, Eindhoven.

Uitreiking tijdens KAN Café
Heb jij een project gerealiseerd dat uitblinkt in natuurinclusiviteit? Meld het dan hier aan. Inschrijven kan tot en met 21 augustus. De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2021 wordt uitgereikt tijdens het KAN Café van 7 oktober.