Combineer PV met beplanting of wateropslag - KAN bouwen

Combineer PV met beplanting of wateropslag

De aanleg van zonnepanelen is hét moment om ook groen of wateropslag toe te voegen aan een dak.

Deze nieuwe handreiking van de Provincie Zuid-Holland bevat veel inspiratie en praktische tips voor het combineren van PV met beplanting, wateropslag of beide.

Zonnepanelen combineren met beplanting
De combinatie van zonnepanelen met beplanting bestaat meestal uit laagblijvend vetplantjes (Sedum) met een dunne laag grond (substraat) van minimaal 6 cm. Het gewicht van dit groene dak blijft daarmee laag. De dunne substraatlaag kan ongeveer 20 mm regenwater opvangen, maar in drogere periodes is er geen water meer beschikbaar. Sedumplanten kunnen daar goed tegen.

Zonnepanelen combineren met wateropslag
Zonnepanelen zijn goed te combineren met een onderliggende laag van bufferkratten waarin hemelwater wordt opgevangen. Lokale wateroverlast tijdens piekbuien wordt verminderd door water vast te houden en vertraagd af te voeren. Intensieve buien van 50 tot 100 mm kunnen hiermee worden opgevangen.

Zonnepanelen combineren met beplanting en wateropslag
Het toevoegen van een waterlaag aan een groen dak zorgt voor een grotere biodiversiteit op de daken door een stabielere vochthuishouding. Zelfs als groene daken met weinig substraat worden gecombineerd met waterberging ontwikkelen zich ook grassen en kruiden. Neveneffect hiervan is een sterke koeling van het dak door verdamping en de mogelijkheid om hemelwater nuttig te gebruiken. Zo’n dak voegt ecologische waarde toe aan een gebouw en is prettig om op uit te kijken.

Handreiking combineren zon, water en groen op daken