Prefab voorzieningen voor vogels en vleermuizen - KAN bouwen

Prefab voorzieningen voor vogels en vleermuizen

Bouwtoeleveranciers hebben (prefab) voorzieningen voor vogels en vleermuizen ontwikkeld.

Dakelement met nestkast
Isolatiefabrikant IsoBouw voorziet dakelementen op aanvraag van een Avi-nestkast (Avi is Latijn voor vogel). Deze houten nestkast wordt in de fabriek aangebracht in de EPS-isolatiekern aan de gootzijde. Bouwers kunnen zo zonder extra werkzaamheden snel en eenvoudig invulling geven aan de Wet natuurbescherming. Om ervoor te zorgen dat de nestkast volledig voldoet aan de gebruikseisen van vogels, is deze ontwikkeld in nauwe samenwerking met Miecon, specialist op het gebied van mitigatie.

IsoBouw Avi-nestkast mockup

In eerste instantie is deze combinatie bedoeld voor renovatieprojecten, maar IsoBouw kan ook nieuwbouwelementen voorzien van nestkasten, zegt marketing manager Gerard Sleegers desgevraagd. Dit kan alleen bij de prefab scharnierdaken die kant-en-klaar worden geleverd voor – doorgaans – seriematige nieuwbouw. “Daarbij is het aanbrengen van de nestkast makkelijk in te plannen in het productieproces. Bij het standaard dakelement grijpt dit teveel in.”

Tot dusver is de dakplaat-met-nestkast al regelmatig toegepast in renovaties, al heeft Sleegers geen exacte aantallen. Hij is specifiek bedoeld voor de huismus, zegt ecoloog Frans Kuenen, oprichter van Miecon. “Dat is de soort die zich bij de dakgoot ophoudt.”

Detailleringen, bestekteksten en BIM-modellen zijn te vinden op de website van IsoBouw.

Inbouwkast
Een vergelijkbare combinatie is sinds begin dit jaar op de markt van Kingspan Unidek (tevens EPS-isolatieproducent) en Unitura, expert in natuurinclusief (ver)bouwen. Ook ontstaan met het oog op dakrenovaties, waarbij het bestaande dak wordt vervangen door moderne, geïsoleerde constructies met minder ruimte voor vogels en vleermuizen.

Kingspan Uni-nestkast

Deze voorziening wordt niet al in de fabriek in het dakelement ingebouwd, maar ter plaatse op de bouw. Uni-Nestkast is verkrijgbaar in drie varianten; een variant voor huismussen, één voor gierzwaluwen en één voor vleermuizen. Bij de ontwikkeling zijn de laatste ecologische richtlijnen rondom faunavoorzieningen gevolgd. Uni-Nestkast voldoet aan alle maatvoeringen die gesteld worden in onder andere de Kennisdocumenten BIJ12 en de mitigatiecatalogus van Arcadis.

Kingspan Uni-Nestkast montage

“Als de vraag zich vaker voor zal doen, zullen we ook zeker kijken naar de ontwikkeling van een nestkast voor nieuwbouwprojecten”, laat Kingspan Unidek bij navraag weten.

Meer informatie en details op de website van Kingspan.

Vleermuiskast van EPS
Miecon en IsoBouw hebben ook samengewerkt aan een vleermuiskast van EPS. Dit als alternatief voor een kast van niet-geïsoleerde materialen, waarbij het risico op koudebruggen bestaat.

Miecon vleermuiskast interieur

De vleermuiskast – afmeting 800 x 1000 mm – wordt ingebouwd in de spouwmuur als onderbreking van de isolatie. Hij biedt plaats aan circa 200 vleermuizen, die zowel horizontaal als ook verticaal kunnen wegkruipen. Uitwerpselen worden automatisch afgevoerd uit de kast door de vorm en door de in- en uitvliegbewegingen van de vleermuizen. Voor de ingang heeft Miecon speciale toegangsstenen verkrijgbaar die in de buitenmuur worden ingemetseld en toepasbaar zijn bij iedere lagenmaat.

De vleermuiskast is volgens Frans Kuenen inmiddels tussen 40 en 50 keer ingebouwd, waaronder ook in België. Dit voorjaar worden deze kasten gecontroleerd. Daarnaast loopt er een pilotproject vanuit de Provincie Gelderland waarbij 25 kasten worden ingebouwd.

EPS is overigens geen materiaal dat vleermuizen kapot maken. “We komen regelmatig vleermuizen tegen die tegen het piepschuim in de spouw aanzitten. Dat zijn allemaal EPS-vormen die veel zachter zijn en daar zie je geen schade. De kast die wij maken is bovendien van een hardere persing en slijtvast.”

Vleermuistorens en gepatenteerde vleermuiskast van EPS

Terugmeldingen dat de kasten in gebruik zijn, heeft Miecon nog niet gekregen. Daar ligt wat Kuenen betreft een taak voor opdrachtgevers. “Wij vragen dat wel aan ze; we kunnen dit niet zelf continu in de gaten houden.”

Meer informatie over de EPS vleermuiskast.

Tekst: Paul Diersen
Beeld: UniBouw, Kingspan Unidek, Miecon