'Nieuwbouw biedt oplossing voor waterproblemen van bestaande bouw' - KAN bouwen

‘Nieuwbouw biedt oplossing voor waterproblemen van bestaande bouw’

Deze column van Desirée Uitzetter (BPD/NEPROM) verscheen eerder in het Deltanieuws Magazine

In december bracht deltacommissaris Peter Glas zijn advies uit voor de aanpak van klimaatadaptief bouwen in Nederland. Het advies kwam veelvuldig in het nieuws en zette de klimaatopgaven van de woon- en watersector extra in de spotlights. Desirée Uitzetter, voorzitter Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM), geeft haar reactie op het advies en ontwikkelingen in de woonsector.

‘Vanuit de deltacommissaris en de sector is de boodschap richting de politiek begrijpelijk. Naar mijn mening zegt het onderzoek wel te eendimensionaal dat woningbouw op veel plekken niet kan. Ik zie liever een conclusie die aangeeft hoe we wel kunnen bouwen in heel Nederland en echt integraal ingaat op de verschillende opgaven, ook gezien de enorme woningnood. Dit heb ik na de publicatie ook besproken met Peter Glas. Het is interessanter om door te praten over integreren van de opgaven en wat we daarbij van elkaar nodig hebben. Met klimaatadaptieve nieuwbouw rondom de stad – bijvoorbeeld in de Randstad – kan de waterveiligheid voor de bestaande stad verbeteren. Daar moeten we samen aan werken om oplossingen voor de water- en bodemopgaven te koppelen aan nieuwbouw en investeringen.’

Invloed als ontwikkelaar
‘Waterveiligheid en klimaatadaptief bouwen staan voorop, en daar hebben we als ontwikkelaar veel invloed op. We zijn er ook proactief mee bezig. We betrekken waterschappen in een vroeg stadium voor de ontwikkeling van nieuwe gebieden, maar we zijn nog zoekende wat we daarbij precies van elkaar nodig hebben. Hiervoor hebben we diverse kennisprogramma’s opgezet. Een voorbeeld hiervan is het kennisprogramma Klimaatadaptief bouwen mét de natuur, opgezet met WoningbouwersNL, Bouwend Nederland, Duurzaam Door en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Via dit kennisprogramma leren we van elkaar over klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Ook hebben we een kennisprogramma om bouwers ook mee te krijgen in deze opgave, bijvoorbeeld door houten woningen of lichtere woningen te plaatsen.’

Landelijke wetgeving en een community
‘Vanuit duurzaamheid is energiebesparing al een langlopend onderwerp, maar rondom klimaat en extreem weer kunnen we stappen maken. De kennis van ons programma draagt bij aan goede wetgeving op landelijk niveau, met instructies waar de praktijk echt op voort kan bouwen. Dan ontstaat er niet alleen eenduidigheid, maar ook een community waar betere en mindere voorbeelden worden uitgewisseld. Een mooi voorbeeld is Hoef en Haag, een heel nieuw dorp aan de Lek. In het hele gebied is water vanaf de start een integraal en leidend onderdeel van de hele gebiedsontwikkeling. Voor toekomstige plannen zijn dergelijke voorbeelden inspirerend en laten ze zien dat toekomstbestendige nieuwbouw klimaatadaptief en aantrekkelijk is.’