Kijktip: Huisje, boompje, beestje (The Fixers) - KAN bouwen

Kijktip: Huisje, boompje, beestje (The Fixers)

In de tweede aflevering van seizoen 2 van The Fixers (Cobouw) gaat onderzoeksjournalist Thomas van Belzen onder andere in gesprek met Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel), Robbert Snep (WUR) en Harwil de Jonge (Heijmans Vastgoed). Drie leden van onze KAN Stuurgroep.

“Steden verstenen” zegt Lodewijk Hoekstra in de introductie. “We hebben wel aandacht voor hoe de afvoerput eruit moet zien en wat het beeldbestek is, maar we kijken niet naar de integratie van groen.”

“We zien dat groen uit de steden verdwijnt op die plekken waar mensen er het meeste plezier van hebben” vult Robbert Snep aan, terwijl hij uitkijkt over een bleekgrijze binnenstedelijke tegelwoestijn. ‘’Als we niet oppassen hebben we straks steden die onvoldoende leefbaar zijn.’’

NEST
Jennifer de Jonge van NEST is ‘architect voor dieren’. Ze vertelt hoe ze begon met het ontwerpen van nestkasten. Inmiddels werkt ze aan “de natuurinclusieve laag over de gebouwde omgeving” voor opdrachtgevers als BAM.

Parijsch
Thomas van Belzen brengt ook een bezoek aan Parijsch, de gebiedsontwikkeling in Culemborg waarover onlangs een artikel verscheen op de KAN website. “In Parijsch hebben we als vertrekpunt genomen dat de groen-blauwe verbindingen in het hele stedenbouwkundige plan goed vertegenwoordigd moeten zijn,” zegt Harwil de Jonge (Heijmans). ‘’Dat is in feite je raamwerk, waarop je de gebouwen gaat positioneren in het gebied. Als je dit idee verplaatst naar stedelijk gebied zul je veel meer met de gebouwen zelf moeten doen,’’ aldus de Jonge.

Onno Dwars (Ballast Nedam) gaat in op de Petitie Natuurinclusief Bouwen. Hij vind dat het aan de overheid is om dwingende natuurinclusieve kaders te stellen, zodat Nederland richting 2050 groener wordt en de schrikbarende afname van de biodiversiteit wordt gekeerd.

Bouwen bouwen bouwen
Ten slotte komt de Haagse politiek aan het woord over natuurinclusief bouwen. Daniel Koerhuis (VVD, inmiddels verhuisd naar Infra, Lucht- en Scheepvaart) herhaalt nog maar eens zijn beroemde mantra en voegt daaraan toe dat volgens hem natuurinclusief bouwen vooral in het buitengebied thuishoort. Laura Bromet (GroenLinks) daarentegen ziet ook binnenstedelijk een belangrijke rol voor natuurinclusief bouwen.