Petitie Natuurinclusief Bouwen - KAN bouwen

Petitie Natuurinclusief Bouwen

De petitie Natuurinclusief Bouwen, een initiatief van Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel) en Onno Dwars (Ballast Nedam Development), is in twee weken inmiddels al door meer dan 8.500 mensen ondertekend. De petitie roept op om natuurinclusief bouwen tot norm te verheffen.

‘Natuurinclusief Bouwen’ houdt in dat we bij de manier waarop we bouwen rekening houden met de impact op de natuurlijke leefomgeving, functioneel groen integreren in het bouwproces en toepassen in het gebouw, buiten het gebouw en in de omgeving.

Ook de drie brancheverenigingen in het KAN Platform staan positief tegenover de petitie. Bouwend Nederland en NEPROM hebben echter wel vraagtekens bij de drie voorgestelde maatregelen die met spoed in het Bouwbesluit moeten worden opgenomen. Deze luiden:

  1. Natuur in de woning: in elke woning moeten nestelgelegenheden worden gerealiseerd voor gebouwafhankelijke soorten waaronder de huismus, gierzwaluw en vleermuizen.
  2. Natuur op de woning: Alle platte daken dienen dubbel te worden gebruikt, in ieder geval voor zonnepanelen en/of vegetatie.
  3. Natuur in de buurt: Elke woning dient uitzicht te hebben op natuurlijk groen, de openbare ruimte dient voor minimaal 30% uit groen te bestaan en er moet op wandelafstand toegang zijn tot openbaar groen.

Jan Fokkema, directeur NEPROM zegt hierover: “Ook de NEPROM staat positief tegenover de petitie. We zijn echter van mening dat de maatregelen waarvan nu voorgesteld wordt om die in het Bouwbesluit op te nemen, zich in de praktijk nog onvoldoende bewezen hebben, of niet in het Bouwbesluit thuishoren of zich anderszins niet lenen voor regelgeving. Wij willen met onze innovatieprogramma’s, waaronder het KAN-programma Klimaatadaptief bouwen met de Natuur bijdragen aan het vergroenen van de stad en het versterken van flora en fauna in stedelijke gebieden. Daar zetten wij ons, met onze leden voor in. Onze leden zijn voornemens om met elkaar daar ook prestatieafspraken over te maken, mede op basis van de ervaringen in de innovatieprogramma’s. Het sluitstuk is wat ons betreft Rijksregelgeving.”

Reactie Bouwend Nederland
“Bouwend Nederland is groot voorstander van natuurinclusief bouwen en steunt de ambitie van de petitie,” benadrukt Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland. “We willen, onder meer via het KAN-programma, eerst goed verkennen wat in de praktijk werkt, zodat we er langjarig mee aan de slag kunnen. We vinden het belangrijk dat opdrachtgevers dezelfde eisen en standaarden gebruiken. Wetgeving kan hier in voorzien. We vinden het belangrijk dat de landelijke overheid hierbij ook kijkt naar de relatie met andere duurzame en niet duurzame eisen die al in het Bouwbesluit staan.”

“Los daarvan blijft onze oproep aan (publieke) opdrachtgevers blijf de bouwsector uitdagen om met duurzame oplossingen te komen. Nog steeds geeft twee op de drie opdrachtgevers geen enkele prikkel om duurzaam presteren te bevorderen. Voor een versnelling zal duurzaamheid integraal in de aanbesteding moeten worden opgenomen. Als duurzaamheid geen rol speelt in de gunning is de kans groot dat de opdracht niet gegeven wordt aan de meest duurzame, circulaire aanbieding. Neem een voorbeeld aan koplopers uit onze Top 25 van Duurzame Publieke Opdrachtgevers”.