Leidraad Klimaatadaptief Bouwen versie 2.0 - KAN bouwen

Leidraad Klimaatadaptief Bouwen versie 2.0

De provincie Zuid-Holland heeft – samen met Metropoolregio Amsterdam, Provincie Utrecht en Provincie Gelderland – de Leidraad Klimaatadaptief Bouwen 2.0 laten ontwikkelen. De leidraad is een hulpmiddel voor overheden en marktpartijen bij het klimaatadaptief ontwikkelen, ontwerpen en bouwen. De vernieuwde leidraad beschrijft de uitwerkingen van afspraken en prestatie-eisen anno 2022. Daarmee bouwen we voort op de eerdere Leidraad Klimaatadaptief Bouwen en de Handreiking Klimaatbestendige Nieuwbouw.

Provincie Zuid-Holland vervulde vanaf 2018 een voortrekkersrol bij het tot stand komen van het Convenant Klimaatadaptief bouwen. Samen met betreffende publieke en private partijen binnen de provincie Zuid-Holland, maar ook de Metropool Regio Amsterdam, de provincie Utrecht en de provincie Gelderland maakt de provincie klimaatadaptief bouwen tot ‘het nieuwe normaal’. Hiervoor is de afgelopen jaren al veel kennis en ervaring opgedaan, samengebracht op de website bouwadaptief.nl.

Die kennis en ervaring gebruiken we om de vele mogelijkheden van klimaatadaptief, bodemdalingsbestendig en natuurinclusief bouwen in praktijk te brengen. We ondersteunen gemeenten, projectontwikkelaars en andere (in)direct betrokkenen bij het betreffende ontwikkelproces. Hierbij hoort onder andere het formuleren van gebiedspecifieke doelen, ambities en eisen. Omdat we blijven leren van toepassingen van de Leidraad 2.0 in de praktijk is het een ‘groeidocument’, dat met regelmaat wordt doorontwikkeld op basis van de voortschrijdende inzichten.