Herdruk ‘Groenblauwe netwerken’ van Hiltrud Pötz - KAN bouwen

Herdruk ‘Groenblauwe netwerken’ van Hiltrud Pötz

Het is alweer twee jaar geleden dat we officieel zijn gestart met het KAN platform, om klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen in de praktijk te brengen. Bouwend Nederland, NEPROM en WoningbouwersNL doen dit met financiële ondersteuning van RVO/DuurzaamDoor en de ministeries van LNV en BZK.

De afgelopen jaren is de belangstelling gestaag doorgegroeid en inmiddels bestaat het platform uit deelnemers van 34 ontwikkel- en bouwbedrijven en 10 gemeenten. Daar zijn we heel blij mee! Hoe meer deelnemers, hoe meer input om met elkaar kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen op het gebied van klimaatadaptief bouwen, wateroverlast, hittestress, biodiversiteit en natuurwaarde.

Inspiratiebron en naslagwerk
Wat ons betreft is het kloeke boekwerk ‘Groenblauwe netwerken’ van Hiltrud Pötz (NAi, 2022) een belangrijke inspiratiebron en naslagwerk. Dit boek was al een tijdje niet meer leverbaar. Het KAN platform heeft meegewerkt aan de realisatie van een herdruk. Voor deelnemers aan het KAN platform hebben we alvast 50 exemplaren gereserveerd.

Over de auteur
Hiltrud Pötz is een bevlogen pionier en creatieve deskundige op het terrein van duurzame, klimaat- en toekomstbestendige gebouwen, steden en gebieden. Zij wordt door overheden, bedrijven en particulieren ingezet als gangmaker bij stedenbouwkundige projecten. Daarnaast is ze vanuit haar bedrijf, atelier GROENBLAUW, actief als architect, adviseur en onderzoeker. Door het in opdracht ontwikkelen van websites en apps, het geven van workshops en lezingen, alsook het schrijven van verschillende publicaties, stelt ze haar kennis beschikbaar aan een breed publiek. Ze heeft o.a. als projectleider de website voor Klimaatadaptief Zuid-Holland gemaakt.

Hiltrud Pötz is één van de sprekers tijdens de KAN platformbijeenkomst op 29 november.