Biologische bestrijding van duizendknoop lijkt kansrijk - KAN bouwen

Biologische bestrijding van duizendknoop lijkt kansrijk

Op steeds meer plekken in Nederland duiken invasieve Aziatische duizendknoopsoorten op. Deze uitheemse, woekerende planten vormen een bedreiging voor de inheemse natuur en ze kunnen de sterkte van dijken en spoorwegtaluds aantasten. Om nog maar te zwijgen van de enorme schade die de Japanse Duizendknoop inmiddels heeft aangericht op bouwplaatsen door het hele land.

De vraag is dus hoe we deze invasieve plant in toom houden. Een mogelijk antwoord luidt: door de introductie van natuurlijke vijanden, zoals een schimmel en een Japanse bladvlo. In deze brochure van STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) lees je meer over het hoopgevende onderzoek naar deze vorm van biologische bestrijding.

Bladvlo
In oktober 2020 is voor het eerst op drie veldlocaties in Nederland de Japanse bladvlo losgelaten. Dit om te onderzoeken in hoeverre deze bladvlo de winter kan doorstaan. In maart werden gelukkig op alle locaties bladvlooien teruggevonden. In het voorjaar van 2021 is de bladvlo nogmaals losgelaten op dezelfde locaties. Vervolgens is gekeken of het diertje zich reproduceerde. Uit het onderzoek blijkt dat de Japanse bladvlo de capaciteit heeft om in de Nederlandse natuur te overwinteren, zich voort te planten en schade aan te richten aan de duizendknoop.

De meeste individuen werden in de haard waar ze waren uitgezet teruggevonden. Maar ook in naburige duizendknoophaarden werd de bladvlo aangetroffen, tot zo’n 375 meter verderop. Dit betekent dat de bladvlo zich op eigen kracht kan verspreiden. Daarnaast zagen de onderzoekers al redelijk wat schade aan de planten, meer dan verwacht.

Monitoring
Het is nog niet duidelijk of de mate van winteroverleving en voortplanting voldoen om in Nederland een duurzame populatie op te bouwen. Daar moet de komende jaren meer duidelijkheid over komen. De onderzoekers blijven de locaties in ieder geval tot de zomer van 2024 intensief monitoren.

Download: Onderzoek naar het biologisch bestrijden van invasieve Aziatische duizendknoopsoorten

Zie ook: Biologische bestrijding – #uitde1000knoop