Register Duurzame Leefomgeving maakt goede, groene ideeën aantoonbaar en tastbaar - KAN bouwen

Register Duurzame Leefomgeving maakt goede, groene ideeën aantoonbaar en tastbaar

Dit artikel van Mark de Rooij verscheen eerder op Duurzaam Gebouwd

In een online talkshow met belangrijke gasten uit de bouw-, vastgoed- en groensector is het platform Register Duurzame Leefomgeving gelanceerd. Initiatiefnemer NL Greenlabel wil met dit digitale platform invulling geven aan hun ambitie om de waarde van groen in de leefomgeving te verdubbelen per 2030.

Groen levert een belangrijke bijdrage aan het opvangen van hittestress, wateroverlast en gezondheidsproblemen. Maar hoe maak je die bijdrage meetbaar en inzichtelijk? Welke ontwikkelingen zijn er op dit vlak? En hoe komt die waarde terug in de taxatiewaarde en de boekhouding? Over deze vragen gingen de experts uit de bovengenoemde sectoren met elkaar in gesprek.

Tijdens de talkshow werd het Register Duurzame Leefomgeving op feestelijke wijze gelanceerd. Deze nieuwe tool geeft snel inzicht in de kwaliteit van groen, klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving voor geselecteerde gebieden. Dat is met name interessant voor partijen met meerdere gebieden in hun portefeuille, zoals vastgoedbeheerders, bouwers en ontwikkelaars. In het voorjaar van 2023 zal de volledig werkende versie beschikbaar worden.

“Het bewustzijn begint te landen”, merkt Lodewijk Hoekstra, oprichter van NL Greenlabel en een voorvechter van de groene leefomgeving in Nederland. Hij ziet veel positieve ontwikkelingen bij gemeenten en provincies, maar zou ook graag wat meer urgentie zien voor de ‘groene zaak’ vanuit het Rijk. “Als we samen willen versnellen om de klimaatdoelen te halen, hebben we nu iedereen nodig.”

Het Register Duurzame Leefomgeving biedt volgens Hoekstra een integraal afweegkader waar ook een beloningsprincipe inzit. Het platform, waar op dit moment een minimale versie van beschikbaar is, biedt de mogelijkheid om een gebied te selecteren en daar vervolgens een NL Omgevingsscan voor aan te vragen. Die scan biedt gedetailleerd inzicht in factoren als hittestress, waterafvoer, luchtkwaliteit en biodiversiteit. Ook worden middels een geautomatiseerde rapportage aandachtspunten en adviezen geformuleerd. Dat biedt aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan met andere stakeholders en gericht te sturen op een bepaalde kwaliteit.

Groene ideeën
“Het maakt goede, groene ideeën aantoonbaar en tastbaar”, aldus Hoekstra, tevens een van de gasten in de talkshow. Hij spreekt van een geslaagd initiatief. “Als het head finance van ABN AMRO zegt dat de duurzaamheidsdoelstelling van belang is, zijn we op de goede weg denk ik.”

‘Vergroening van vastgoed’
Hoekstra hoopt dat het nieuwe digitale platform banken beweegt om meer ‘vergroening van vastgoed’ te financieren. “Dat is een oefening die nu op de achtergrond plaatsvindt. Banken moeten toch eerst zien dat het winstgevend is en gaan pas bewegen als het echt moet. Maar de leefomgeving heeft andere kosten- en batenhouders. Het is positief dat naast het gebouw nu ook het gebied steeds centraler komt te staan.”

Zie ook:
Integraal videoverslag van de talkshow
Het persbericht van NL Greenlabel
De website Register Duurzame Leefomgeving

Tekst: Mark de Rooij (Stedebouw & Architectuur/Duurzaam Gebouwd)
Beeld: Steven Kamerling (NL Greenlabel)