VHG-publicatie 'De Levende Openbare Ruimte' - KAN bouwen

VHG-publicatie ‘De Levende Openbare Ruimte’

De nieuwe VHG-handleiding ‘De Levende Openbare Ruimte’ gaat over groen in de openbare ruimte en semi-openbaar groen. Het is een boek vol inspirerende praktijkvoorbeelden voor toekomstbestendige, gezonde en leefbare steden.

Groen draagt bij aan het integraal aanpakken van uitdagingen op het gebied van waterberging, hittestress, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit. De nieuwe handleiding is in opdracht van VHG geschreven door Kim van der Leest en met medewerking van NL Greenlabel tot stand gekomen. Het boek is gericht op provincies, gemeenten, waterschappen, opdrachtgevers, landschapsarchitecten en groenprofessionals.

Ruim 500 praktijkvoorbeelden
Het boek bevat ruim 500 gerealiseerde praktijkvoorbeelden met een toelichting, die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk. In de handleiding is er veel aandacht voor het belang van de bodem en het behoud van gezonde bomen. Ook oplossingen tegen hittestress en multifunctionele wadi’s komen aan bod, evenals ecologische bermen. Daarnaast gaat de handleiding over beweegvriendelijke steden, drukte verdelen en stille plekken. En over ontwikkelingen zoals burgerparticipatie en deeltuinen. Steeds wordt daarbij het belang van vakkundige aanleg en professioneel beheer benadrukt.

Het boek is te bestellen via de VHG-website. De online versie vind je hier.

(c) Foto Nanda Sluijsmans