Provincie Utrecht biedt ontwerpateliers natuurinclusief bouwen aan - KAN bouwen

Provincie Utrecht biedt ontwerpateliers natuurinclusief bouwen aan

Groen wordt steeds belangrijker in steden en dorpen en de wens om natuurinclusief te bouwen, herontwikkelen en inrichten staat dan ook hoog op de agenda. Maar hoe pak je dat aan?

Gemeenten, woningcorporaties, kleine projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers kunnen een project inbrengen voor een Ontwerpatelier Natuurinclusief van de provincie Utrecht. Daar kijkt een netwerk van externe experts met een frisse blik en vanuit meerdere invalshoeken naar het initiatief.

Komt uw initiatief in aanmerking?
Met de ontwerpateliers wil de provincie initiatiefnemers tijdens één bijeenkomst een stap verder brengen. Initiatieven en opgaven met de volgende kenmerken komen daarvoor in aanmerking:

  • Afkomstig van gemeenten, woningcorporaties, (kleine) projectontwikkelaars en overige doelgroepen zoals VVE’s, scholen, zorginstellingen, bedrijventerreinen, ondernemersverenigingen.
  • Doel is verbeteren biodiversiteit, gezonde leefomgeving, klimaatadaptatie door natuurinclusief ontwerpen en inrichten.
  • Ligt binnen de provincie Utrecht.
  • Vraagt om interdisciplinaire en creatieve aanpak.
  • Heeft een (enigszins) afgebakende vraagstelling.
  • Bevindt zich voorbij de ideefase maar is nog niet volledig uitgewerkt.

Deelname is kosteloos.

Meer informatie bij de provincie Utrecht.