Bekijk het KAN webinar over de Steenbreek Atlas - KAN bouwen

Bekijk het KAN webinar over de Steenbreek Atlas

Joost Verhagen, directeur van Cobra Groenzicht, is een échte bomenman maar hij is ook diepgeworteld in de wereld van big data en remote sensing. Gewapend met deze kennis heeft hij samen met zijn team voor Stichting Steenbreek de Steenbreek Atlas ontwikkeld.

Tijdens het KAN webinar van 20 januari presenteerde hij in een uur tijd de Steenbreek Atlas voor belangstellende projectontwikkelaars en gemeente-ambtenaren. Een online dashboard met een schat aan informatie. Niet alleen zijn alle 100 miljoen bomen van Nederland hierin te vinden, maar ook de mate van verstening van tuinen en van de openbare ruimte. Of wat te denken van temperatuurkaarten die de échte hitte-eilanden in beeld brengen.

3-30-300 regel
De Atlas maakt inzichtelijk hoe de 3-30-300 stelregel (ontwikkeld door de professor Cecil Konijnendijk) in jouw gemeente uitpakt. Deze stelregel staat voor: 3 volwassen bomen zichtbaar vanuit je huis, 30% boomkroonbedekking in je buurt en binnen 300 meter afstand van je huis een groene verblijfsruimte. De regel laat zien hoe groen bijdraagt aan geestelijke en lichamelijke gezondheid en sociale cohesie. Slechts 6% van de woningen in Nederland voldoet er nu aan, aldus Joost.

De Steenbreek Atlas bevat ook klimaatstresskaarten voor het heden én de nabije en verre toekomst. Dit is onmisbare informatie voor groenbeheerders, beleidsmakers of bijvoorbeeld gebiedsontwikkelaars. Want met deze kaarten kunnen slimme keuzes worden gemaakt bij het realiseren van een klimaatrobuuste en toekomstbestendige leefomgeving.

Zijn de bomen die nu in Nederland staan klimaatbestendig? Nee, niet allemaal. De beuk bijvoorbeeld, kan slecht tegen hitte en droogte. Deze zal, als er geen plaatselijke maatregelen worden getroffen, vroeg of laat het loodje leggen. Ook andere, vaak inheemse, soorten krijgen het erg moeilijk in de stedelijke omgeving. Maar met de juiste maatregelen is er veel mogelijk! Dat betekent: niet volproppen met steen, maar groen, de juiste soorten kiezen en nadenken over hun groeiplaats en watervoorziening.

Gemiddeld wordt een boom in de stad niet ouder dan 35 jaar. Jammer, vindt Joost. Want een boom legt de eerste 70-80 jaar van zijn leven veel C02 vast. Daarna neemt de opname af, maar wordt de boom vanuit ecologisch oogpunt super waardevol. Koester je bestaande bomen, is dan ook zijn hartenkreet.

Waarde van groen hard gemaakt
Met de kennis van Cobra Groeninzicht kunnen rationele afwegingen gemaakt worden tussen ‘groen’ en ‘rood’. Pijnpunten in een gebied worden inzichtelijk gemaakt en de baten van het groen worden berekend. Uitgedrukt in euro’s, maar ook in extra levensjaren of bijvoorbeeld het aantal huisartsenbezoek.

Waardestijging door groen, de winst door ecosysteemdiensten, schaduwwerking en koelte van bomen: deze Atlas geeft perspectief voor ontwikkelaars en gemeenten die de waarde van groen hard willen maken en ontwikkelingsperspectief bieden.

Gebruik maken van de Steenbreekatlas voor jouw gemeente? Neem dan contact op met Roel van Dijk van Stichting Steenbreek: Roel@Steenbreek.nl

Heb je specifieke vragen voor jouw ontwikkellocatie of wil je bijvoorbeeld de baten van het groen berekend hebben? Neem contact op met Joost Verhagen: Joost.Verhagen@Cobra-groeninzicht.nl