De Nederlandse tuinbezitter onder de loep - KAN bouwen

De Nederlandse tuinbezitter onder de loep

Stichting Steenbreek heeft onderzoek laten doen onder Nederlandse tuinbezitters naar de beleving van hun tuin. Ook de thema’s klimaat en vergroening van de leefomgeving kwamen aan bod.

In december 2022 heeft Multiscope een online kwantitatief onderzoek gehouden onder ruim 1000 personen. Enkele conclusies uit het onderzoeksrapport:

• 37% van de tuinen is voor meer dan de helft betegeld. In de stedelijke gebieden worden tuinen het meest betegeld.
• 69% van de tuinbezitters besteedt minder dan twee uur per week aan de tuin.
• Tuinbezitters genieten het meest van de rust en van vogels en insecten. Balkonbezitters ervaren het balkon als een plek om tot rust te komen.
• 75% van de respondenten uit zorgen over de verslechtering van de natuur en respondenten hebben last van klimaatverandering.
• Ongeveer de helft van de respondenten vergroent zijn tuin of balkon voor een beter klimaat of een betere biodiversiteit.

Ongedierte grootste ergernis
De vraag “Wat is het grootste genot van uw tuin/balkon?” wordt door 36% beantwoord met “Het leven van allerlei vogels en insecten in de tuin/op mijn balkon”. Tegelijkertijd is de grootste ergernis van tuinbezitters “ongedierte” (42%). Toch maakt 75% zich zorgen over de afname van de mix van diersoorten, beplanting en groen. Bovendien weten negen op de tien respondenten dat het vergroenen van de tuin of het balkon kan bijdragen aan een betere biodiversiteit.

Als je hier wat langer over nadenkt, ligt hier de kern van onze verwrongen houding met de natuur in onze tuin. We willen niet de rups (ongedierte) maar wél de vlinder. Niet de slakken of muggen (hoewel vogels deze dieren graag eten) maar wél de vogels. En toch is er onder de respondenten veel zorg over de afname van biodiversiteit! Meer uitleg over de ecologie van de tuin zou kunnen bijdragen aan een evenwichtigere kijk op biodiversiteit.

Gevolgen klimaatverandering
Aan respondenten is ook gevraagd of zij weten dat het vergroenen van hun tuin of balkon kan bijdragen aan een beter klimaat. Vrijwel iedereen geeft aan daarvan op de hoogte te zijn (93%). Iets meer dan de helft van de mensen heeft het afgelopen jaar in de tuin of op het balkon last gehad van de toenemende warmte. 24% heeft meer last gehad van wateroverlast. Opvallend is dat daarbij het verschil tussen tuin- (25%) en balkonbezitters (22%) klein is. Tuinbezitters (50%) hebben vanzelfsprekend beduidend meer last van droogte en dreigend watertekort dan balkonbezitters (32%). In het westen hebben respondenten minder vaak last van droogte en dreigend watertekort (38%). In het oosten en zuiden juist vaker (51%).

Percentage tegeloppervlak
Het percentage tegeloppervlak in de tuin verschilt per regio. Opvallend is dat in het noorden van Nederland relatief veel mensen geen tegels in de tuin hebben (22%) en slechts 2% van de tuinen volledig betegeld is. Daarentegen zijn de tuinen in de drie grote gemeenten en in het westen relatief veel betegeld. Er lijkt een relatie te zijn tussen de grootte van de tuin en het percentage tegeloppervlak, maar dit is niet meegenomen in het onderzoek.

Download het rapport Tuinbezitters in Nederland