Deltares brengt overstromingsgevaar in kaart - KAN bouwen

Deltares brengt overstromingsgevaar in kaart

De regering wil bij ruimtelijke planvorming meer rekening houden met water- en bodemeigenschappen onder het motto: “water en bodem sturend”. Eén aspect is het gevaar van overstroming.

Deltares heeft onlangs op deze website een aantal interessante kaarten gepubliceerd die het overstromingsgevaar in beeld brengen. Waar is de gemiddeld te verwachten schade door overstroming het grootst? En waar is het lokale verdrinkingsgevaar door een overstroming het grootst?

Overstromingsgevaar in Nederland (beeld: Deltares/Esri)

Merk op dat niet alle diepe polders gevaarlijk zijn, en niet alle hoge gronden vrij zijn van overstromingsgevaar. De gevaarlijkste zones grofweg: een groot gebied onder Utrecht, langs de grote rivieren, langs de noordkust en de eilanden.

Zie ook het persbericht van Deltares: Kaarten van overstromingsgevaar voor ruimtelijk beleid, in het bijzonder de woningbouw