Bekijk het webinar landelijke maatlat - KAN bouwen

Bekijk het webinar landelijke maatlat

De ministeries van BZK, IenW en LNV hebben onlangs samen een webinar georganiseerd over de landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving.

Het was een afwisselend programma met een toelichting op het beleid door de departementen, een toelichting op de inhoud door Tauw en Arcadis, én een kijk op de praktijk door de gemeenten Pijnacker en Zaanstad.

Je kunt het webinar de komende maand terugzien via deze link (registratie verplicht).

Daarna komt het beschikbaar op klimaatadaptatienederland.nl