Binck Eiland: groene oase op niveau - KAN bouwen

Binck Eiland: groene oase op niveau

Verslag van de KAN-excursie naar Binck Eiland op 12 mei 2023, door Henk Bouwmeester

Binck Eiland is het eerste woongebied in de Haagse Binckhorst. VORM Ontwikkeling, BPD en Local hebben ingezet op maximale vergroening van dit stukje voormalig industriegebied. Het resultaat is, dat het gebied dankzij de transformatie 1.100 procent groener is geworden dan het was. Dat is onder andere het gevolg van een grote collectieve binnentuin boven een gezamenlijke parkeergarage. Projectontwikkelaar Wouter Loomans (Local) en landschapsarchitect Chris Janssen (BoschSlabbers) geven een rondleiding.

Gebouw- en gebiedstransformatie
Het project bestaat uit 233 woningen op de voormalige locatie van de Staatsdrukkerij SDU. Een voormalig kantoorgebouw is getransformeerd tot een woongebouw met 73 appartementen. De bedrijfshal van de drukkerij is gedemonteerd en in onderdelen vervoerd naar Barneveld waar deze in een nieuwe bedrijfshal een tweede leven krijgt. De zware betonvloer van de drukkerij is ‘gecrusht’ en als funderingsmateriaal gebruikt voor de woningen. Rondom de plek van de vroegere hal zijn 46 grondgebonden eengezinswoningen gebouwd. Deze hebben een voordeur op straatniveau en komen aan de achterkant met de eerste verdieping uit op het dak van de parkeergarage. Verder zijn langs het Trekvliet twee woongebouwen gerealiseerd met samen 110 appartementen.

Groene binnentuin
Het dak van de parkeergarage is ingericht als binnentuin. Aan de randen, grenzend aan de eengezinswoningen, zijn de tuinen privé. Dat is gemarkeerd met hagen. Alle tuinen hebben bovendien een regenschutting. De tuinen grenzen aan een slingerend pad waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het middendeel is wat hoger. Hier bevindt zich een grasveld met bomen. Voor de bomen is een grondpakket van 1 meter dik aangebracht. Het hoogteverschil is langs het pad opgelost met de ‘langste bank van Den Haag’. Een deel van de gezamenlijke tuin is kruidentuin. Voor de binnentuin en het groen rondom het project zijn zoveel mogelijk inheemse plantensoorten gekozen, in aansluiting op een ecologische zone (Broeksloot) en een parkzone (Trekvliet). Regenwater wordt door regenschuttingen en de grondlaag gebufferd. Met een irrigatiesysteem wordt het water gebruikt voor de beplanting. Overschotten worden afgevoerd naar het oppervlaktewater van de Trekvliet.

Eigendom en beheer
De eigendomssituatie van de buitenruimte is vrij complex. Na oplevering van de appartementen zijn de privétuinen aan de bewoners uitgegeven in eeuwigdurende erfpacht. De collectieve binnentuin is overgedragen aan een VvE, waar alle bewoners (verplicht) lid van zijn. De bewoners zijn dus mandelig eigenaar van de collectieve tuin. Daarbij is de waterkerende laag formeel de demarcatie. De projectontwikkelaars hebben een onderhoudscontract afgesloten met een hoveniersbedrijf voor de eerste twee jaar om te zorgen dat de jonge aanplant goed is aangeslagen als het onderhoud wordt overgenomen door de VvE. Voor de parkeergarage is een aparte VvE opgericht. Ook daar zijn de bewoners verplicht lid van. De openbare ruimte wordt teruggegeven aan de gemeente Den Haag die daarna ook verantwoordelijk is voor beheer en groenonderhoud.

Binck Eiland
• 183 appartementen (deels transformatie) en 46 grondgebonden eengezinswoningen
• Projectontwikkelaars: Local, VORM Ontwikkeling, BPD
• Architecten: Kraaijvanger en Klunder Architecten
• Landschapsarchitect: BoschSlabbers
• Aanleg en onderhoud daktuin: Binder Groenprojecten
• Aanbesteding: 2020, laatste oplevering en overdracht openbare ruimte: 2023

Zie ook het uitgebreide KAN-interview met Wouter Loomans en Chris Janssen