Aantrekkelijke koele plekken en routes: principes en richtlijnen voor natuurlijke verkoeling - KAN bouwen

Aantrekkelijke koele plekken en routes: principes en richtlijnen voor natuurlijke verkoeling

Het is juni 2023, de Nederlandse grond droogt uit en opnieuw worden er (regionale) hitterecords gebroken. Hittestress komt steeds vaker en in steeds hogere mate voor, zeker in dichtbebouwde gebieden. Hoe kunnen we de hitte te lijf gaan in de stad? De WUR heeft een fraaie, praktische handreiking gemaakt die deze vraag beantwoordt vanuit het groenblauwe perspectief.

Verkoelingsstrategieën kunnen gericht zijn op het stadsbrede niveau, of op de meer lokale schaal met de focus op lokale plekken en netwerken in wijken of buurten. De handreiking Aantrekkelijke koele plekken en routes bespreekt praktische suggesties om op lokaal niveau voor koele plekken en routes te zorgen, door middel van natuurlijke verkoeling.

Groenblauwe oplossingen zijn multifunctioneel
Wageningen University & Research richt zich op oplossingsrichtingen met behulp van groenblauwe inrichting van de leefomgeving, omdat deze zeer effectief en multifunctioneel zijn. Naast verkoelen, kan een groene buitenruimte stress verminderen en welzijn van bewoners vergroten. Daarnaast kan groenblauw belangrijke bijdragen leveren aan biodiversiteit en een betere waterhuishouding.

Hoewel in Aantrekkelijke koele plekken en routes de focus ligt op oplossingen voor verkoeling, beveelt de WUR aan om ook te kijken naar meekoppelkansen met andere baten, en wordt hier ook op verschillende plekken in de handreiking aandacht aan besteed.

Inhoud van de handreiking
• Kort en bondig over hittestress: wat zijn risico’s, wat zijn oplossingsrichtingen?
• Praktische richtlijnen voor natuurlijke verkoeling: van ambities/beleid naar ontwerp, inrichting en beheer van de buitenruimte.
• Van bestaande situatie naar de toekomst: wat is de huidige situatie, voldoet deze, en hoe kan deze verbeterd worden?

Download: Aantrekkelijke koele plekken en routes