Soortenmanagementplan (SMP) in opkomst - KAN bouwen

Soortenmanagementplan (SMP) in opkomst

De gemeente Utrecht en woningcorporaties Woonin, Portaal, Bo-Ex, SSH en Cazas Wonen werken samen aan de ontwikkeling van een soortenmanagementplan (SMP) om de biodiversiteit in Utrecht te behouden. Dit hebben zij onlangs bekrachtigd door een symbolisch ondertekenmoment. Wethouder Linda Voortman onthulde daarbij een van de vleermuizenkastjes bij het nieuwbouwproject aan De Omloop.

Het soortenmanagementplan combineert ruimtelijke ontwikkeling, verduurzaming, beheer en economische groei met het behoud van één of meerdere beschermde plant- en/of diersoorten. Het voordeel voor woningcorporaties en bewoners is dat een SMP tijdwinst oplevert en kosten bespaart.

Gemeente en corporaties spreken in een SMP af elkaars ecologische onderzoeksdata en onderhoudsplanning op voorhand te delen. Gemeente en corporaties kijken met elkaar wat er aan renovaties en bouw gepland staat in een wijk in een jaar. Vervolgens wordt er gezamenlijk bepaald hoeveel nesten er weggaan en hoeveel nestkastjes ervoor terug moeten komen, op zo’n manier dat de vogels en vleermuizen erop vooruitgaan.

Ook de Provincie Utrecht vindt het belangrijk dat planten en dieren goed beschermend worden, maar tegelijkertijd moeten ook woningen snel verduurzaamd worden. Met een SMP hoeven die twee zaken elkaar niet tegen te werken en kan een generieke ontheffing worden verkregen en overtreding van de Wet natuurbescherming worden voorkomen.

Ondertussen in Overijssel
Ook woningcorporatie SallandWonen maakte onlangs een SMP. De corporatie kreeg van de Provincie Overijssel ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming voor de wijken waar zij de komende 10 jaren aan de slag gaat. Projectleider van SallandWonen Jos Wolfkamp: “Een dergelijk plan kan beschermde diersoorten helpen én ook nog eens tijdwinst en geldbesparing opleveren. De kosten per woning dalen nu van € 650 naar € 450, inclusief de kosten voor monitoring. Maar de belangrijkste winst zit in de snelheid van de procedure.”

Beeld Wethouder Voortman: Ivo Hermsen