Handige publicatie van WUR voor woningcorporaties - KAN bouwen

Handige publicatie van WUR voor woningcorporaties

Wageningen University & Research (WUR) heeft een pagina ingericht met informatie specifiek gericht op woningcorporaties. Je vindt er groenblauwe oplossingen voor de buitenruimte en voor vastgoed. Thema’s zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid van de bewoners komen allemaal aan bod.

De zogenaamde ‘Groencatalogus’ wordt aangeboden in twee formats: een complete pdf waarin alle onderwerpen aan bod komen, en een reeks ‘opgeknipte’ thematische mini-pdf’s die je allemaal vindt op deze pagina. De complete pdf werkt het handigst om snel een overzicht te krijgen van wat de WUR aan woningcorporaties te bieden heeft.

De Groencatalogus is het resultaat van het topsector project ‘Prettig Groen Wonen’. Enkele jaren geleden is onderzocht hoe een gezonde, groene openbare ruimte rondom sociale woningbouw gerealiseerd kan worden. Dit gebeurde in drie Living Labs in Den Haag. Woningcorporaties Staedion, Vestia en Haag Wonen waren destijds bij het onderzoek betrokken (zie ook dit Groenpact project).

Top 10 klimaatadaptieve maatregelen voor sociale woningbouw

• Blauwgroene daken (Smart Roof 2.0, Polderdak);
• Groene gevels met klimplanten;
• Ingebouwde nestgelegenheid voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen;
• Groene balkons metr vaste planten en klimplanten;
• Begroeide wadi’s en regentuinen;
• Vlinder- en bijentuinen, bijenhotels;
• Koele plekken: schaduw door groepen boemen of begroeid pergola-systeem;
• Moestuinen;
• Tuinenvergroenen: minimaal 60% groen;
• Regentonnen.

De bovenstaande maatregelen komen uiteraard allemaal aan bod in de Groenwijzer. Daarnaast is er veel aandacht voor corporatie-specifieke thema’s zoals het betrekken van bewoners en ophalen van hun meningen.