Amsterdams handboek Groen is inspiratiebron voor gemeenten - KAN bouwen

Amsterdams handboek Groen is inspiratiebron voor gemeenten

De zogenaamde ‘Puccinimethode’ is de standaard voor het Amsterdamse straatbeeld. Onderdeel hiervan is het handboek Groen, dat onlangs is herzien. In de publicatie Beleidskader Puccinimethode worden de beleidsmatige uitgangspunten voor het ontwerp van de groene openbare ruimte beschreven.

Amsterdam beschikt over een handboek Rood (verhardingen en meubilair) en een handboek Groen (aanleg van groen). In beide handboeken komt ook klimaatadaptatie aan de orde. Ze zijn leidend bij (her)inrichting van de openbare ruimte en worden ook aan projectontwikkelaars opgelegd voor de openbare ruimte die bij nieuwbouw wordt gerealiseerd.

Het handboek Groen bestaat nu 5 jaar. In 2024 is versie 3 vastgesteld, met meer aandacht voor schaduw, biodiversiteit en de werking van bomen voor klimaatadaptatie. Er zijn ook thema’s die nog niet rijp zijn voor het handboek, zoals wadi’s en halfverharding. Daar experimenteert Amsterdam nog mee. Bij aanpassingen van de handboeken moet eerst duidelijk zijn of een oplossing werkt en financieel haalbaar is. Pas na een aantal jaar kennis en ervaring opdoen volgt inpassing in de handboeken.

Om klimaatadaptatie beter te begrijpen volgen Amsterdamse ambtenaren – van werkvoorbereiders tot adviseurs grondzaken – tegenwoordig een interne cursus van 5 dagdelen.

Download het Beleidskader Puccinimethode