KAN sessie op Verbindingsfestival - KAN bouwen

KAN sessie op Verbindingsfestival

Op 22 april levert het KAN-platform een bijdrage aan het Verbindingsfestival met de kennissessie ‘Leren van natuurrijke woonbuurten uit het verleden’ met Paul Splinter, Jip Louwe Kooijmans, Jelle de Jong.

Bouwen mét de natuur maakt woonbuurten aantrekkelijk en draagt bij aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. Een onderzoek bij twaalf natuurrijke woonbuurten uit de jaren 1995-2010 laat zien welke aanpak effectief is. Het onderzoek levert leerpunten op voor projectontwikkelaars, woningcorporaties, bouwbedrijven en andere betrokkenen die nu werken aan natuurinclusieve buurten. Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming Nederland), een van de onderzoekers, deelt de belangrijkste lessen. Jelle de Jong (IVN Natuureducatie) en Paul Splinter (ERA Contour) geven hun reflectie en laten zien dat verbindingen tussen ontwikkelaars, bouwers en natuurorganisaties kunnen bijdragen aan het bouwen van nieuwe woonbuurten voor mensen én dieren.