Nationaal Deltacongres - KAN bouwen

Nationaal Deltacongres

De deltacommissaris initieert elk jaar het nationaal Deltacongres voor iedereen die professioneel betrokken is bij (de uitvoering van) het nationaal Deltaprogramma. Het dertiende Nationaal Deltacongres vindt plaats op donderdag 10 november 2022 in de Philharmonie Haarlem.

Het is een hybride congres. Dat wil zeggen: deels online en deels op locatie in Haarlem. Iedereen kan online deelnemen. 1.100 deelnemers kunnen fysiek aanwezig zijn in het congrescentrum.

Er wordt een inspirerend programma aangeboden voor de gehele deltacommunity van overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven met veel ruimte om te netwerken. Nieuwe deelnemers die geïnteresseerd zijn in het Deltaprogramma en de thema’s waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie zijn ook van harte welkom.

Bouwen in de uiterwaarden (KAN)
Ontwikkelaar Roy Nijenhuis (KondorWessels Projecten) vertelt over het project Meinerswijk in de Arnhemse uiterwaarden. Het plan financiert een nevengeul, natuur, cultuur en recreatie, door de bouw van 430 woningen op 1% van het gebied. Resultaat: een groot, robuust en klimaatbestendig uiterwaardenpark. Gespreksleider: Claudia Bouwens (programmaleider KAN Platform).

Aanmelden voor het nationaal Deltacongres

Sessie ‘Bouwen in de uiterwaarden KAN’