Themagroep Doorgroeibare verharding en beheer - KAN bouwen

Themagroep Doorgroeibare verharding en beheer

Begin 2022 schreef Claudia Bouwens een blog over doorgroeibare verharding en beheer. Deze blog werd goed gelezen en maakte veel reacties los.

Als vervolg hierop wordt er een KAN themagroep opgericht rond detaillering en beheer van waterdoorlatende bestrating, doorgroeibare bestrating en (op termijn) andere nieuwe civiele/groene oplossingen in openbaar stedelijk gebied, zoals wadi’s, raingardens en andere voorzieningen. We richten ons in de uitwerking zowel op klimaatadaptatie als op biodiversiteit.

Floris Boogaard (lector Hanzehogeschool Groningen, consultant Deltares) vertelt tijdens de eerste bijeenkomst over recente praktijkervaringen uit lopende metingen en onderzoeken. Vervolgens bespreken we de vragen van deelnemers. Waar lopen zij tegenaan?

Het doel van deze themagroep is om te komen tot een praktische factsheet over de huidige stand van zaken, ervaringen, do’s en don’ts rond doorgroeibare verharding en (op termijn) andere beheer oplossingen voor de openbare ruimte, zoals raingardens, wadi’s en andere klimaatadaptieve voorzieningen. Zodat gemeenten én ontwikkelaars weten wat ze op dit moment wel en niet kunnen toepassen als werkende oplossing voor de wateropgave in stedelijk gebied. Henk Bouwmeester schrijft de factsheet met do’s en don’ts.

Deelnemers themagroep
Voor deze nieuwe themagroep zoeken we geïnteresseerde ontwikkelaars, gemeentelijke beheerders, fabrikanten van doorgroeibaar bestratingsmateriaal en experts/wetenschappers. We streven naar maximaal 12 deelnemers.

De themagroep komt idealiter ca. drie keer bij elkaar. De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdagmiddag 15 november van 13.30 uur tot 15.30 uur, online.

Trekker/gespreksleider: Claudia Bouwens, programmaleider KAN.

Aanmelden voor deze themagroep.