Webinar ‘Leren van natuurrijke woonbuurten’ - KAN bouwen

Webinar ‘Leren van natuurrijke woonbuurten’

In een natuurrijke buurt wonen niet alleen mensen, maar ook dieren. Als ontwikkelaar van een natuurrijke buurt moet je dus niet alleen mensen, maar ook dieren als bewoner zien. Ook zij hebben rustplaatsen, voedsel en veiligheid nodig.

Dat is één van de lessen die Maike van Stiphout (DS Landschapsarchitecten), Robbert Snep (WUR) en Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming) beschrijven in het eindrapport van hun onderzoek naar ervaringen in twaalf groene buurten uit de jaren 2000 tot 2010. De drie onderzoekers gingen op pad en brachten succesfactoren in beeld. Wat kunnen we ervan leren?

Op 25 maart 2021, van 15.00 tot 17.00 uur wordt het rapport in een webinar toegelicht door de drie auteurs, en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden voor het webinar.

Het onderzoek ‘Leren van natuurrijke woonbuurten uit het verleden’ is een initiatief van de DuurzaamDoor-participatietafel Biodiversiteit (natuurinclusief bouwen) en het KAN platform. Een korte samenvatting van de belangrijkste conclusies van het onderzoek vind je hier.