KAN present op Jaarcongres Stedelijke Transformatie - KAN bouwen

KAN present op Jaarcongres Stedelijke Transformatie

Op 11 februari vindt het Jaarcongres Stedelijke Transformatie plaats. Het KAN-platform levert een bijdrage met een sessie Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. We gaan in op de projecten Binck Blocks in Den Haag en Stadsblokken Meinerswijk in Arnhem.

Onder leiding van Regien van Adrichem (Platform 31) geeft Paul Splinter (KAN) in deze sessie een korte toelichting op de rol die het KAN-platform neemt bij het delen van praktische kennis over klimaatadaptatief en natuurinclusief ontwikkelen en bouwen.

Omdat we met KAN vooral willen leren van concrete projecten laten we twee plannen voor natuurinclusieve stedelijke transformatieprojecten de revue passeren. Wendy Poppelaars (VORM Ontwikkeling) en Irene Mulder (gemeente Den Haag) nemen ons mee naar het project Binck Blocks, een project dat deel uitmaakt van de transformatie van bedrijventerrein De Binckhorst in Den Haag naar een gemengd werk- en woongebied. Hoe pakt de gemeente de ambitie op om de Binckhorst als geheel natuurinclusief te maken en hoe werken gemeente en ontwikkelaars hierin samen? En hoe presteert Binck Blocks binnen de verschillende kaders?

Roy Nijenhuis (KondorWessels Projecten) vertelt over het plan Stadsblokken Meinerswijk; een gebiedsontwikkeling in de uiterwaarden van Arnhem (zie foto).

Meer informatie en aanmelden:
Jaarcongres Stedelijke Transformatie – Verzilver de kansen van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen

Online congres, donderdag 11 februari 2021 van 13:00 uur – 17:00 uur. Deelname is kosteloos.