City Deal Klimaatadaptatie maakt afscheidsdocu - KAN bouwen

City Deal Klimaatadaptatie maakt afscheidsdocu

De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds beter voelbaar. We hebben te maken met meer hittegolven, droogte, zware regen en een stijgende zeespiegel. Nederlandse steden zullen zich moeten wapenen tegen het veranderende klimaat. Maar hoe dan? De afgelopen vier jaar heeft de City Deal Klimaatadaptatie gewerkt aan het beantwoorden van deze vraag.

De opgedane ervaringen, voorbeelden en inzichten deelt het City Deal netwerk nu in de vorm van de documentaire The Climate Resilient City Explained.

In 25 minuten neemt de City Deal je mee in welke stakeholders een rol spelen bij het klimaatbestendig maken van een stad én wat zij daarvoor doen. Spoiler alert: hier heb je iedereen voor nodig. De Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, gebiedsontwikkelaars, woningcorporaties, bedrijven, de financiële sector, de bouwsector, kennisinstellingen, natuurbeheer en ook burgers.

Afsluiting City Deal Klimaatadaptatie
In 2016 begon de City Deal Klimaatadaptatie met de ambitie om een doorbraak in de aanpak van klimaatadaptatie in te realiseren. Samen met 17 publieke partners, 17 (semi)private samenwerkingspartners en de Rijksoverheid is de afgelopen vier jaar kennis verwisseld, geëxperimenteerd in de vorm van pilotprojecten en zijn praktische handreikingen, adviezen en tools ontwikkeld.

Eind januari 2021 stopt deze City Deal officieel. De eerste stappen naar klimaatadaptieve steden zijn gezet, maar de transitie is nog zeker niet klaar. Dankzij het City Deal Klimaatadaptatie netwerk kunnen veel organisaties de volgende stappen zetten met het opschalen van succesvoorbeelden en het verder bouwen aan het klimaatbestendig maken van steden.