Gemeente Vlaardingen en Timpaan trekken samen op binnen KAN - KAN bouwen

Gemeente Vlaardingen en Timpaan trekken samen op binnen KAN

Steeds meer partijen sluiten zich aan bij het KAN platform. Zo mogen we onder andere gemeente Vlaardingen en ontwikkelaar Timpaan verwelkomen. Timpaan won onlangs met het plan De Heemtuinen een door de gemeente uitgeschreven aanbesteding. Om de ervaringen op het gebied van natuurinclusief ontwikkelen en bouwen zo goed mogelijk te kunnen delen, hebben ze zich gezamenlijk aangesloten bij KAN.

In december won de combinatie Timpaan en Heembouw samen met KAW architecten, LAP Landscape & Urban Design, AW Groep, Interegion Groep en DWA de aanbesteding die de gemeente Vlaardingen uitschreef voor de locatie in Westwijk. Op 22 januari 2021 tekenden de partijen de overeenkomst voor de bouw van 179 woningen op het terrein waar eerder de inmiddels gesloopte wooncomplexen De Valkenhof stonden. Het plan bestaat deels uit appartementen en deels uit grondgebonden woningen.

Aansluiting op humane wijkgedachte en groene omgeving
Centraal in de opzet staan de ‘humane wijkgedachte’ en een groene omgeving. Meer dan de helft van het gebied wordt met groen ingericht. Ook worden de woningen duurzaam gebouwd. Alle woningen worden energieneutraal en warmwater en verwarming worden opgewekt met efficiënte warmtepompen met een bodembron. Dankzij diverse innovaties, slim watermanagement en de groene buitenruimte worden hittestress en wateroverlast tegengegaan. Daarnaast worden de woningen voorzien van groene delen in de gevels.

Ivana Somers-Gardenier, wethouder bouwen en wonen: “Woningen bouwen in een bestaande woonomgeving vraagt altijd om de moeilijke afweging tussen de kwaliteit van woningen, buitenruimte en leefklimaat. Dit plan laat zien dat een hoge dichtheid van woningen goed samengaat met een prettig leefklimaat en een mooi ingerichte buitenruimte. Dat maakt van de Heemtuinen een zeer goede aanvulling voor de Westwijk, waar wij te maken hebben met een grote herstructureringsopgave.”

Ingeborg de Jong, directeur Timpaan: “De woningbehoefte in de Rijnmondregio is erg groot en er is een wens om te investeren in woon- en verblijfskwaliteit van stedelijke wijken zoals de Westwijk in Vlaardingen. Timpaan als maatschappelijk betrokken vastgoedontwikkelaar heeft daar veel ervaring in en ik ben blij dat onze visie voor de Frank van Borselenstraat, uitgewerkt in ons plan De Heemtuin, door gemeente Vlaardingen wordt gezien als een goede bijdrage aan de toekomst van Westwijk.”

Nick de Goeij, ontwikkelaar bij Timpaan, kijkt er naar uit om te participeren in het KAN-platform: “Graag willen wij samen met de gemeente Vlaardingen onze kennis over natuurinclusief ontwikkelen en bouwen verbreden en delen. Wij zien dit platform als de ultieme kans om hierover in gesprek te gaan en samen te versnellen op het gebied van klimaatadaptief bouwen met de natuur.”