Boekpresentatie ‘De Stadsgenese’ - KAN bouwen

Boekpresentatie ‘De Stadsgenese’

Een nieuwe methode voor klimaatadaptatie en identiteitsvolle stedelijke ontwikkeling

Hoe kun je bij ruimtelijke ontwikkeling van de stad beter anticiperen op klimaatverandering? Antwoord: door het verhaal van de stad te onderzoeken en voor alle betrokken partijen helder en integraal in beeld te brengen. Een handvat daarvoor biedt het boek ‘De Stadsgenese’, uitgegeven door STOWA (kenniscentrum van waterbeheerders) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Stadsgenese betekent de ‘wording’ of het ‘ontstaan’ van de stad. Vanouds hangt de wording van de stad samen met het natuurlijke systeem. Tot het eind van de 19e eeuw was dat vanzelfsprekend. Daarna is die samenhang meer en meer uit beeld geraakt. Vooral de laatste decennia is het bestaande landschap rigoureus op de schop gegaan. Dat heeft echter nogal wat nadelen. Het leidt tot eenvormigheid en gebrek aan identiteit, de biodiversiteit neemt af en de kwetsbaarheid voor weersextremen neemt toe.

Nieuwe basis
In een stadsgenese wordt de stadsontwikkeling in samenhang met de eigenschappen van bodem, ondergrond en watersysteem onderzocht en in beeld gebracht. Dat geeft een nieuwe basis voor oplossingen voor klimaatadaptatie en identiteitsvolle stedelijke ontwikkeling.

Acht voorbeeldsteden
In het boek ‘De Stadsgenese’ is hiervoor een methode uitgewerkt. De methode is toegelicht met acht voorbeeldsteden. Kennis van een groot aantal partijen is hiervoor bijeengevoegd: waterbeheerders, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, groenbeheerders, gemeentearcheologen, erfgoedmedewerkers, rioolbeheerders, bodemkundigen en milieubeheerders.

Online bijeenkomst
Op 25 mei overhandigen Joost Buntsma (directeur STOWA) en Arjan de Zeeuw (directeur Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) het eerste exemplaar van ‘De Stadgenese’ aan Deltacommissaris Peter Glas. Wethouders van onder andere Middelburg, Culemborg, Dordrecht en Nijmegen en Co Verdaas (dijkgraaf Waterschap Rivierenland) bespreken het boek in de vorm van een vraaggesprek. De bijeenkomst is online. Kijk hier als u daarbij aanwezig wilt zijn.

Vincent Grond en anderen, De stadsgenese; Cultuurhistorie en het natuurlijke systeem als basis voor stedelijke ontwikkeling en klimaatadaptatie, uitgave STOWA en RCE, Amersfoort 2021, ISBN/EAN 978-90-5773-923-1