KlokGroep ontzorgt én stuurt met de Comfort tuin - KAN bouwen

KlokGroep ontzorgt én stuurt met de Comfort tuin

Een themagroep van het KAN Platform buigt zich al enige tijd over de vraag: ‘hoe verleid je bewoners tot het aanleggen van een natuurinclusieve tuin’. KlokGroep heeft hier goed over nagedacht. Het resultaat: de Comfort tuin.

We praten met Thijs Pleijhuis (Manager Duurzaamheid KlokGroep), Mieke Zomerman (Projectontwikkelaar KlokGroep) en Maarten Sepers (Manager Tuinklaar Spaansen) over de toepassing van de Comfort tuin in het project Hoge Wei II in Oosterhout (bij Nijmegen).

Hoe zou je Hoge Wei II karakteriseren?
Mieke Zomerman: “De eerste fase van het woningbouwproject Hoge Wei in Oosterhout hebben we begin 2020 opgeleverd. Hoge Wei II is inderdaad de tweede fase, maar deze is gelegen op een andere locatie. Het gaat om 40 grondgebonden woningen in verschillende prijsklassen, die wat dichter tegen het dorp Oosterhout aanliggen in een vrij landelijke omgeving. Met name de waterhuishouding vroeg hier veel aandacht, omdat we te maken hebben met twee watergangen en slecht doorlatende grond. Belangrijk is dat we voor een integrale aanpak hebben gekozen, waarbij we vanaf de eerste planvorming klimaatadaptatie én natuurinclusiviteit hebben meegenomen.”

Waterspuwers maken bewoners meer bewust van de afwateringsproblematiek

Thijs Pleijhuis: “In dit project heeft KlokGroep zélf de lat hoger gelegd wat betreft klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen. Dat betekent inderdaad dat je die thema’s al in een vroeg stadium meeneemt. Waterhuishouding vroeg veel aandacht bij Hoge Wei II. Een belangrijke vraag was: hoe hou je het water vast in het gebied. Dat hebben we vanaf het begin gekoppeld aan groen, en aan het voorkomen van hittestress. In het openbaar gebied hebben we veel groen toegevoegd, in overleg met de gemeente. Verder hebben we twee grote wadi’s toegepast en grasbetontegels gebruikt voor een deel van de parkeerplaatsen. Een ander belangrijk punt is dat we ook onze eindgebruikers bewust willen maken van de groen-blauwe thema’s. Niet alleen in het openbaar gebied maar ook op kavelniveau. De ene koper heeft daar wat meer mee dan de andere, maar we kregen bijvoorbeeld ook vragen van geïnteresseerden, die zelf nog weer een stap verder wilden gaan in de verduurzaming, en aan ons vroegen hoe wij ze daarin konden faciliteren.”

Mieke Zomerman: “ Ik denk dat deze aanpak de bewoners uiteindelijk ook een betere woning en een prettigere woonomgeving oplevert. Dat is voor mij persoonlijk de motivatie om zo te werken.”

Hoe raakte Spaansen betrokken bij dit project?
Maarten Sepers: “Ter inleiding: Spaansen Groep is een Noord-Hollands familiebedrijf met drie hoofddivisies: Grondstoffen en Logistiek, Bouwsystemen, en Tuin en Bestrating. In samenwerking met onder andere KlokGroep is het concept Tuinklaar ontwikkeld: het aanleggen van complete tuinen bij nieuwbouwprojecten en tijdens het bouwproces.”

“Onze Comfort tuin, die KlokGroep in Hoge Wei II aanbiedt (bekijk vooral ook deze flyer voor de bewoners, red.) zorgt ervoor dat consumenten op kavelniveau meer bewust worden gemaakt van de rol van groen en water in hun omgeving. Een belangrijk punt is dat de Comfort tuin in de VON-som zit. Dus bij de woning is een inrichtingsplan voor de particuliere grond inbegrepen. Dat maakt dat je richting kunt geven en de eindgebruiker optimaal kunt adviseren over de natuurinclusieve tuin. We laten daarbij ook zien wat de gevolgen zijn als je geen rekening houdt met natuurinclusiviteit.”

“Wat wij vooral bij de consument proberen weg te nemen is het idee dat een tuin veel onderhoud vraagt. In lijn daarmee bieden we vervolgens een complete – maatwerk – tuin aan bij de woning, waarin we bijvoorbeeld zoveel mogelijk inheemse planten toepassen. Op het moment van oplevering is die tuin helemaal klaar. Daar zit ook bij inbegrepen dat er op de kavelgrenzen een gaashekwerk met Hedera staat, waarvan de eerste 2,5 meter volgroeid is, wat weer goed is voor de privacy. En als een soort stok achter de deur is de verhouding tussen de hoeveelheid groen en grijs in de tuin in de akte vastgelegd. Door deze aanpak hoeven er in principe geen hoveniers meer af en aan te rijden na de oplevering van de woningen. En met zo’n projectmatige aanpak bespaar je ook weer CO2. Dat is hoe Spaansen in de wedstrijd staat: we proberen de hele keten van zand tot klant zo kort mogelijk te houden.”

Afwegingen maken
Thijs Pleijhuis: “We hebben samen met een ecoloog bekeken wat er mogelijk was binnen het plan om biodiversiteit te bevorderen. Kijk bijvoorbeeld naar de uniforme erfafscheiding: idealiter heb je natuurlijk een grotere diversiteit aan plantensoorten, maar je wil er ook voor zorgen dat iets in stand wordt gehouden, en dat het door de bewoners gewaardeerd wordt. Daarin moet je dus een afweging maken. De volgroeide Hedera is wél meteen een schuilplaats voor vogels, maar als bewoners liever een andere klimplant in het hekwerk willen is dat geen probleem. Uiteraard plaatsen we ook nestkasten, en we passen sedumdaken toe op alle garages, bergingen en op de uitbouw waar kopers voor kunnen kiezen. Dat zorgt ook weer voor een stukje waterbuffering, en ik vind persoonlijk ook dat het mooi oogt. De soorten die gebruikt worden voor de groendaken zijn uitgekozen op behoefte aan vocht in de zomer. De garages en bergen al 400m2 Groendaken toevoegen waar de uitbouwen nog bij komen We werken ook met mooi uitgewerkte hemelwaterspuwers, die de mensen weer wat meer bewust maken van het proces van afwatering.”

Comfort tuin meefinancieren
Thijs Pleijhuis: “De tuin wordt aangemerkt als onroerend goed, en desgewenst kun je dat als koper volledig mee laten financieren. Daardoor is de tuin niet langer een sluitpost, die pas aan de beurt komt na de keuken en de badkamer. Er zijn inderdaad kopers die gebruik maken van die mogelijkheid. Een ander voordeel van de Comfort tuin is dat de consument er op deze manier al vroeg over moet nadenken, waardoor de tuin niet als laatste aan de beurt komt. Ook de makelaar en de financier zitten vanaf het begin al op die koers. Dat is een belangrijke kracht die we met elkaar hebben. Als de consument een andere leverancier wil voor de tuin dan kan dat natuurlijk, maar op deze manier worden ze wél ontzorgd.”

Als je de aanpak van Hoge Wei II vergelijkt met de werkwijze van KlokGroep – pak ‘m beet – vijf jaar geleden, wat is dan het verschil?
Mieke Zomerman: “Het vertrekpunt was nu veel meer dat we onszelf een ambitie hebben opgelegd, en vervolgens hebben gekeken hoe dat budgettair uitpakt, en of het goed aansluit bij de doelgroep. Het uitgangspunt was dus niet de woningen, en oh ja, laten we kijken of we daar nog iets aan toe kunnen voegen, zoals nestkasten. We zijn begonnen vanuit duurzaamheid, natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie. En uiteraard heeft Thijs als manager Duurzaamheid met een frisse blik naar het project gekeken, zonder te denken in beperkingen.”

Wat heb je zelf geleerd van dit project als manager Duurzaamheid?
Thijs Pleijhuis: “Het is belangrijk om ook intern mensen te enthousiasmeren en de early adopters binnen je eigen organisatie op te zoeken. Onbekend maakt onbemind, dus ga vooral aan de slag. Als je bijvoorbeeld in een aantal projecten groendaken hebt toegepast, dan zie je dat het steeds gemakkelijker gaat. Dan wordt het op een gegeven moment vanzelfsprekend. We moeten daarnaast ook een stap voor blijven op wetgeving en ambities van gemeenten. Kleinere gemeenten die niet veel capaciteit hebben moeten we soms juist ondersteunen op bepaalde thema’s, en voor grotere gemeenten worden we een stevigere gesprekspartner doordat we zelf al een stap vooruit hebben gezet en de nodige ervaring hebben opgedaan.”

Maarten Sepers: “Ik ben ervan overtuigd dat KlokGroep een organisatie is die durft, de stoute schoenen aantrekt en zegt: we gaan het gewoon doen. Zo is ook Tuinklaar vanaf het begin innovatief ingezet. Als je die eerste stap niet zet gaat het niet gebeuren.”

Download: Flyer Tuinklaar Hoge Wei II voor bewoners

Tekst: Anton Coops
Beeld: KlokGroep