Natuurinclusief bouwen, hoe doe je dat? - KAN bouwen

Natuurinclusief bouwen, hoe doe je dat?

Verslag van de deelsessie ‘Samen aan de slag’ tijdens de KAN Platformbijeenkomst op 31 Mei – door René Didde.

Natuurinclusief bouwen is een relatief nieuw onderwerp voor de vastgoedsector. Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) heeft onderzoek gedaan bij de vastgoedsector, onder meer op basis van gesprekken met experts en enquêtes.

‘We concluderen dat twintig procent van de sector tot de koplopers behoort en zestig procent in het peloton zit waar nog veel kennis ontbreekt, vertelt onderzoeker Marijke Dijkshoorn. ‘Kennis over natuurinclusief bouwen is nauw verbonden met de ambities van een vastgoedpartij, maar ook met de lokale context, dus de uitvraag van bijvoorbeeld een gemeente’, zegt ze. Een project aan de stadsrand vergt een andere aanpak dan een locatie met hoogstedelijke verdichting in de binnenstad.

Communicatietool
Om de vastgoedsector te helpen heeft WUR een communicatietool ontwikkeld waarmee het gesprek gevoerd kan worden om op basis van vier verschillende ambitieniveaus, werkwijzen en andere hulpmiddelen van natuurinclusief bouwen ‘het nieuwe normaal’ te maken. De ambities gaan van ‘business as usual’, naar ‘eerste stappen’(algemene, groene maatregelen) en ‘verdieping’ (passende maatregelen in het landschap) tot ‘volledig geïntegreerd’ (de bebouwing is onderdeel van de natuurlijke omgeving en andersom).

Geen afvink-ecologie
Natuurinclusief bouwen is hip, maar groene frasen moeten wel vertaald worden naar de daadwerkelijke praktijk. Als er sprake is van een proces van co-creatie tussen de bouwer met visie, de architect en de ecoloog, dan zijn de vooruitzichten het best, aldus WUR. Ook de gemeente maakt echter een keuze, onder andere door de inrichting van de bouwopgave in de kavel. Een puntensysteem kan helpen om hier meer richting aan te geven, ook bij de gemeente zelf. In dat puntensysteem is ook plaats voor procesafspraken, welstand, openbare ruimte. Natuurinclusief is echt een stap verder dan losse snippers groen of een enkele vleermuiskast in de dakrand. De communicatietool wil helpen om van ‘afvink-ecologie’ te komen tot een vertrekpunt voor verdere stappen, aldus WUR.

Achterblijvers
Naast de koplopers (20%) en het peloton (60%) is er ook nog een niet onbelangrijke groep van 20% geloste achterblijvers. ‘Er zijn bouwende ontwikkelaars die gewoon een weiland hebben gekocht. Als de gemeente geen eisen stelt aan deze tien woningen op een stukje grond, dan komt daar heus geen groen dak op. Hun bouwproductie en bouwproces is daar totaal niet op berekend. Een checklist groen bouwen en in de toekomst hopelijk ook bepalingen in het bouwbesluit kunnen helpen deze achterblijvers ook naar het peloton te fietsen’.

Bekijk de communicatietool Natuurinclusief ondernemen in het stedelijk gebied
Download de presentatie van Marijke Dijkshoorn