Klimaatadaptatie borgen in tenders voor nieuwbouw en gebiedsontwikkeling - KAN bouwen

Klimaatadaptatie borgen in tenders voor nieuwbouw en gebiedsontwikkeling

Dit artikel verscheen eerder op Klimaatadaptatienederland.nl

Het lukt nog niet altijd om klimaatadaptatie te borgen in tenders voor nieuwbouw en gebiedsontwikkeling. Hoe komt dat? Welke knelpunten zijn er in tenderprocedures en hoe kun je die omzeilen? Fakton Consultancy en Bas Konings deden daar onderzoek naar, in opdracht van het Convenant Klimaatadaptief Bouwen Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland.

Als klimaatadaptatie in een tender wordt opgenomen, leidt dat vaak tot veel knelpunten. Aanbesteders zijn bijvoorbeeld voorzichtig met wensen en eisen voor klimaatadaptatie, omdat er ook al veel eisen zijn voor de andere opgaven. Ze zijn dan bang dat er te veel wensen en eisen in de uitvraag komen te staan. Bovendien merk je van adaptatiemaatregelen meestal pas op langere termijn de financiële voordelen, wat een negatief effect heeft op de grondwaarde.

Eerste tip: onderzoek eerst de risico’s in het gebied
In het rapport staan zeven tips aan grondeigenaren om adaptatie beter te borgen. Ze zijn vooral bestemd voor de afdelingen die de aanbestedingen voorbereiden en opstellen. De eerste tip is om de scope van de tender af te stemmen op de klimaatopgave: onderzoek voordat je de tender opstelt eerst wat er aan klimaatadaptatie nodig is in een gebied.

Communiceer helder, werk integraal en wek vertrouwen
Het rapport adviseert ook om een complete, duidelijke en integrale tender te maken. Je kunt de tender integraal maken door bijvoorbeeld verschillende afdelingen te betrekken. En door ervoor te zorgen dat marktpartijen alle relevante informatie krijgen die ze nodig hebben, zorg je ervoor dat je tender compleet is. Verder is het slim om bij ontwikkelaars vertrouwen te creëren en in gesprek te gaan. Soms kan dat bijvoorbeeld door voor de uitvraag een marktconsultatie te organiseren. Daarin kun je de ontwikkelaars vragen of de uitvraag realistisch is en of zij nog verbeteringen zien.

Succes op de lange termijn
Tot slot doen de onderzoekers aanbevelingen om tot klimaatbestendige leefomgevingen te komen voor de lange termijn. Daarvoor is meer nodig dan klimaatadaptatie borgen in tenders. Omdat de kans op extreem weer de komende jaren groter wordt, is het ook belangrijk om kennis, deskundigheid en capaciteit te blijven ontwikkelen. Daarnaast moeten overheden integraler gaan werken en moeten we anders naar waarde gaan kijken: als bijvoorbeeld de gezondheid van mensen deel zou worden van de businesscase, kan klimaatadaptatie een stuk aantrekkelijker worden.

Download: Klimaatadaptief tenderen in vastgoed- en gebiedsontwikkelingen