Groenwinst, wie wil dat nou niet? - KAN bouwen

Groenwinst, wie wil dat nou niet?

Deze column van Yvonne van Mierlo (directeur Blauwhoed Studio) verscheen eerder in Cobouw.

In 2050 woont naar verwachting 68 procent van de wereldbevolking in de stad. Op slechts 2 procent van het aardoppervlak. Om duurzamer en gezond in de steden te leven is snellere vergroening hard nodig.

In onze branche kunnen wij daar maximaal aan bijdragen door klimaatadaptief en natuurinclusief als uitgangspunt mee te nemen in de ontwikkeling van projecten. In het belang van de gezondheid van zowel mens als dier. Van zoveel mogelijk groen toepassen, biodiversiteit stimulerende beplanting, autoluwe plannen tot duurzame materialen en vanzelfsprekende toepassingen als groendaken en nestkasten. En er is nog zoveel meer te bereiken door je te laten inspireren, anders te durven denken en doen en samen te werken met innovatieve partijen.

Naast professionals kunnen ook consumenten een grotere bijdrage aan natuurinclusieve en klimaatadaptieve leefomgevingen leveren door hun eigen buitenruimte meer te vergroenen en biodiverser te maken. Het is aan ons om kopers van onze nieuwbouwhuizen te stimuleren minder te verharden. Door hen te informeren, inspirerende voorbeelden te laten zien of tuinontwerpadvies te geven. Zo kiezen bewoners zaterdag bij een nieuwbouwproject in Weespersluis zelf een plant of boom uit voor hun tuin.

Floriade
Dat doet me terugdenken aan nieuwe ideeën die zijn geboren tijdens het bezoek aan de Floriade met al mijn collega’s. Mijn verwachtingen waren niet hoog door alle negatieve pers, maar wat had ik het mis. Met Growing Green Cities als actueel thema waren er tuinen vol innovatie en inspiratie voor duurzame, groene en leefbare steden te zien.

Rondleidster Hanneke inspireerde ons met ideeën om de dichtbebouwde stad te vergroenen en klimaatbestendig te maken. We zagen biodiverse groendaken met bomen, watersystemen voor natuurlijke infiltratie en groene gevels, een levende bomenbrug en een prikkelende zintuigentuin. En ook een voedselbos en inspiratie voor duurzame voedselvoorziening in de stad.

Veel inspiratie voor ons als professionals én als consumenten. Zo ontdekten we voor onze eigen tuinen bijvoorbeeld groene tuinkamers, insectenhotels en perzikpitten als bodembedding.

Naast het vanzelfsprekende klimaatadaptief en natuurinclusief ontwerpen van onze plannen is er dus juist veel groenwinst te halen bij ons thuis met minder verharding en meer vergroening en biodiversiteit. Het is beter voor de planten en dieren en minder werken in je eigen tuin. Wie wil dat nou niet?